lt  . en 
Maitinimo organizavimas gimnazijoje spausdinti

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS.

 

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) APIE SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMĄ.

 

Laikotarpis Valgiaraštis
Rugsėjis 4-8
Rugsėjis 11-15
Rugsėjis 18-22
Rugsėjis 25-29