lt  . en 
Mokinių skatinimas gimnazijoje spausdinti

Nuopelnai

Paskatinimo forma

Laikas

Už labai gerą mokymąsi I-IV klasių mokiniams

 

Direktoriaus padėkos raštas(esant galimybei – asmeninė dovanėlė)

Pasibaigus mokslo metams

Už labai gerą pamokų lankomumą I-IV klasių mokiniams

 

Direktoriaus padėkos raštas

Pasibaigus pusmečiui ir mokslo metams

Už labai gerą mokymąsi ir lankomumą I-IV klasių mokiniams

Pažintinė – mokomoji ekskursija

 

Gimnazijos sprendimu

Geriausių  mokymosi rezultatų pasiekusiam abiturientui

Kybartų miesto seniūno piniginė premija

 

Brandos atestatų įteikimo metu

Geriausiai pamokas lankiusiam abiturientui

Mokinių tėvų komiteto įsteigta piniginė premija

 

Brandos atestatų įteikimo metu

Abiturientui, geriausiai išlaikiusiam istorijos brandos egzaminą

 

G. J. ir M. Jurkynų įsteigta piniginė premija

Brandos atestatų įteikimo metu

Abiturientui, geriausiai išlaikiusiam gamtos mokslų brandos egzaminą

 

Dr. R. Valioko įsteigta piniginė premija

Brandos atestatų įteikimo metu

Motyvuotiems socialiai remtiniems gimnazijos mokiniams (buvusiems mokiniams-studentams)

 

K. Lukoševičius įsteigta piniginė premija

 

Vieną kartą per metus

Buvusiam gimnazijos ugdytiniui, studijuojančiam universitete verslą, vadybą ir / ar ekonomiką ir turinčiam gerus ir labai gerus pusmečio / metinius įvertinimus

 

A. Karaičio vienkartinė stipendija

Vieną kartą per mokslo metus

Metų mokinys

 

 

Grožio salono “DoFa”įsteigtas prizas Mokslo metų pabaigoje (mokinys apdovanojamas vieną kartą)
Premija skiriama gimnazijos ir progimnazijos mokiniams už aukštus pasiekimus dalykinėse olimpiadose ar konkursuose ir mokslinę, meninę bei visuomeninę veiklą. Pasaulio kybartiečių draugijos Mokslininkų fondo premija  Premija įteikiama mokslo metų užbaigimo šventėje.