į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Pagalba mokiniui » Specialusis pedagogas

Specialiosios pedagogės veiklos tikslas:

    Pagelbėti gimnazijos pedagogams pažinti specialiųjų poreikių vaikus, turinčius mokymosi sunkumų, parinkti optimalius tokių vaikų ugdymo metodus, reikalui esant keisti arba pritaikyti bendrąsias programas, supažindinti su tokių vaikų psichokorekcijos galimybėmis.

 

Pagrindinės veiklos kryptys:

 

* Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe;

 

* Konsultuoja specialiojo ugdymo klausimais mokinių tėvus, mokytojus ir kt.;

 

* Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias mokymo programas;

 

* Veda grupines ir individualias pratybas;

 

* Kaupia informaciją apie kiekvieno spec. poreikių moksleivio spec. ugdymosi poreikius, turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį.


Specialioji pedagogė  Rūta Šukaitytė

 

Kreiptis: 37 kab. 3 aukštas (pavaduotojų kabinetas), e.paštas: ruteliss@gmail.com

 

Konsultuoja kiekvieną darbo dieną iki 15.00 val.


Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymosi sunkumai ir jų sprendimo būdai. 

 

REKOMENDACIJOS INDIVIDUALIZUOTAI MOKYMO PROGRAMAI RENGTI (Istorija, Informacinės technologijos, Lietuvių kalba, Matematika, FizikosS, Chemijos, Biologijos, Gamta ir žmogus).