į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Svarbiausi dokumentai

VEIKLOS DOKUMENTAI:

 

DOKUMENTO PAVADINIMAS
VERSIJA
2019-21 M.M. UGDYMO PLANAS
ELEKTRONINIO DIENYNO PILDYMO NUOSTATOS
 MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITA
MOKINIŲ MAITINIMO TVARKA
MOKINIŲ PAVEŽĖJIMO TVARKA
GIMNAZIJOS NUOSTATAI
UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO

JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA,

TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠAS

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMO TVARKOS APRAŠAS 
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 
INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS
LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠASKVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA
NAUDOJIMOSI SPORTO AIKŠTYNU TVARKOS TAISYKLĖS 
MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS