į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Veiklos sritys » Darbo planas (Spalis)

2019 M. SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

2019-09-30,

Kybartai

 

Eil.Nr

Renginys

Laikas

 

 

POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI

1.

VGK posėdis.

11-08, 14.00 val.

 

 

2.

KMS metodinės grupės pasitarimas „Darbas grupėse ir pamokos apibendrinimas“.

10-16, 15.00 val.

 

 

3.

Metodinės tarybos susirinkimas „Programos „Raktai į sėkmę“ – palankios mokymosi aplinkos ir tinkamais santykiais pagrįstos bendruomenės sėkmės garantas“.

10-22, 8 pam.

 

 

4.

Gimnazijos tarybos posėdis.

Data bus patikslinta

 

 

5.

Mokytojų tarybos posėdis „Pirmokų adaptacija gimnazijoje. Programos „Raktai į sėkmę“ įgyvendinimas gimnazijos bendruomenėje“.

10-29, 11.00 val.

 

 

6.

Administracijos ir pagalbos mokiniui specialistų pasitarimas.

Antradieniais,

9.00 val.

 

 

7.

Mokytojų informacinis susirinkimas.

Antradieniais,

12.45 val.

 

 

8.

Klasių vadovų informacinis susirinkimas.

Penktadieniais,

12.45 val.

 

 

RENGINIAI MOKYTOJAMS

1.

Seminaras „Raktai į susitarimą: išgirsti ir būti išgirstiems“. Lektorė Bernadeta Mališkaitė.

10-14, 10-21

16.00 val.

 

 

2.

  •  

10-22, 6 pam.

 

 

3.

Gerosios patirties sklaida-mokymai „Mokinių refleksija naudojant IKT“.

10-23, 15.00 val.

 

 

4.

Seminaras „Kinestetinio mokymos(si) įtaka mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimui“.

10-28

 

 

RENGINIAI TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

1.

Individualios konsultacijos spec. poreikių mokinių tėvams.

10-17, 16.00 val.

 

 

2.

II klasių mokinių tėvų susirinkimas dėl pasirengimo lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos PUPP.

10-15, 18.00 val.

 

 

3.

Tėvų komiteto susirinkimas.

Data bus patikslinta

 

 

RENGINIAI MOKINIAMS

1.

Pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos diena „Savivaldos diena“.

10-04

 

 

2.

Sporto diena I–IV klasių mokiniams „Linksmosios estafetės“ (projekto „Sveikata – teisingas požiūris renginys).

10-15

 

 

3.

Gydytojos paskaita „Sveika gyvensena ir fizinis aktyvumas“ (projekto „Sveikata – teisingas požiūris renginys)..

10-17, 13.00 val.

 

 

4.

Dr. Stasio Šedbaro ir dr. Ingridos Jakubavičienės istorijos pamoka, skirta Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos valstybės prezidento Antano Smetonos metams.

10-21, 14.00 val.

 

 

5.

Integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei anglų kalbos pamoka „Laiškai“.

10-24, 1-2 pam.

 

 

6.

„Spalis-bibliotekų mėnuo“. Skaitymo skatinimo veiklos I-III klasių mokiniams.

10 mėn.

 

 

KONKURSAI, OLIMPIADOS, KONKURSAI

1.

Konstitucijos egzaminas.

10-03, 9.00 val.

 

 

2.

Tarpklasinės futbolo varžybos III-IV klasių berniukams.

10-08

 

 

3.

Tarpklasinės krepšinio varžybos III-IV klasių berniukams.

10-15

 

 

RENGINIAI GIMNAZIJOS IR MIESTO BENDRUOMENEI

1.

VI Solidarumo bėgimas 2019.

10-10, 14.00 val.

 

 

2.

Praktiniai meno terapijos užsiėmimų ciklas gimnazijos bendruomenei „Akis, kuri mato...“, skirtas Pasaulinei psichikos dienai paminėti.

10 mėn.

 

 

3.

Pilietinė akcija „Sutvarkykime senus kapus“.

10-25