į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Veikla » Darbo planas (Rugsėjis)

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJA

Eil.Nr

Renginys

Laikas

   

POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI

1.

VGK posėdis.

09-10

 

 

2.

Metodinės tarybos susirinkimas dėl pamokos protokolo analizės

Data bus patikslinta

 

 

3.

Metodinės tarybos susirinkimas

06-10, 15.30 val.

06-17, 15.30 val.

 

 

4.

Klasių vadovų informacinis susirinkimas.

Penktadieniais,

12.45 val.

 

 

5.

Mokytojų informacinis susirinkimas.

Antradieniais,

12.45 val.

 

 

6.

Administracijos ir pagalbos mokiniui specialistų pasitarimas.

Antradieniais,

10.00 val.

 

 

RENGINIAI MOKYTOJAMS

1.

Projektas „Kolega kolegai – „IT panaudojimas asmeninei metodinei medžiagai kaupti (formos, būdai)“

09-29, 8 pam.

 

 

2.

MTDK metodinis pasitarimas „Laiko vadyba pamokoje“.

09-24

 

 

RENGINIAI TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

1.

Bendras II kl. tėvų susirinkimas ,,Bendradarbiavimas ruošiantis antrokų renginiams“.

09-24, 18.30 val.

 

 

2.

Bendras IV kl. tėvų susirinkimas ,,Egzaminų reikalavimai. Bendradarbiavimas ruošiant  tradicinius gimnazijos renginius“.

Data bus patikslinta

 

 

RENGINIAI MOKINIAMS

1.

Projektas „Pilietiškumo pamoka pirmokams“.

09-02, 1–3 pam.

 

 

2.

Dalyvavimas Kybartų 100- mečiui skirtame orientaciniame žaidime kartu su partneriais (Lukšių V. Grybo ir Kalvarijos gimnazijų mokinių taryba).

Data bus patikslinta

 

 

3.

Dalyvavimas projekte „Erdvėlaivis Žemė 2019“.

09-16–20 (data bus patikslinta)

 

 

4.

Integruota matematikos –fizikos pamoka išvykoje.

09-16–20 (data bus patikslinta)

 

 

5.

Gamtos mokslų savaitė (renginiai skirti „Tyrėjų naktis“ projektui).

09-23–26

 

 

6.

Žaidimas, skirtas Europos kalbų dienai.

09-26

 

 

7.

Integruota chemijos–biologijos–fizikos pamoka išvykoje.

09-27

 

 

8.

Diskusija – praktinis žaidimas I klasių mokiniams (supažindinimas su psichologo darbu) „Koks aš esu dabar? Kokį matau save ateityje?“.

09 mėn.

 

 

KONKURSAI, OLIMPIADOS, KONKURSAI

1.

Tarpklasinės krepšinio varžybos I-II klasių berniukams.

09-19–20

 

 

2.

Tarpklasinės futbolo varžybos I-II klasių berniukams.

09-26–27

 

 

RENGINIAI GIMNAZIJOS IR MIESTO BENDRUOMENEI

1.

Mokslo metų pradžios šventė:

09-02