į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Veikla » Darbo planas (Lapkritis)

2018 M. LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

2018-10-31,

Kybartai

 

Eil.Nr

Renginys

Laikas

 

 

POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI

1.

Mokinių tarybos ir administracijos susirinkimas-diskusija gimnazijos aktualijoms aptarti.

11-14, 8 pam.

 

 

2.

VGK posėdis.

11-19, 10.45 val.

 

 

3.

Administracijos ir klasių vadovų susirinkimai dėl mokinių asmeninės pažangos.

11–12 mėn.

 

 

4.

Mokytojų informacinis susirinkimas.

Antradieniais,

12.45 val.

 

 

5.

Klasių vadovų informacinis susirinkimas.

Pirmadieniais,

12.45 val.

 

 

6.

Administracijos ir pagalbos mokiniui specialistų pasitarimas.

Penktadieniais

10.00 val.

 

 

RENGINIAI MOKYTOJAMS

1.

KV metodinės grupės susirinkimas „Mokinių lyderystės raiška ir skatinimo ypatumai“.

11-02, 9.00 val.

 

 

2.

Atvira integruota lietuvių k. ir istorijos pamoka II klasėje „Moterys literatūroje ir visuomeniniame gyvenime“.

11-13, 1 pam.

 

 

3.

Atvira integruota pamoka-žaidimas IIb kl. mokiniams „From English into Russian“.

11-20, 5 pam.

 

 

4.

Atvira integruota tikybos ir etikos pamoka „Laiko bankas“ IV klasėje.

11-27, 7 pam.

 

 

RENGINIAI MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

1.

Individualių konsultacijų diena gimnazijoje.

11-20, 17–19 val.

 

 

RENGINIAI MOKINIAMS

1.

Projekto „Pažink valstybę“ veiklos I–II klasėms.

11-07

 

 

2.

Mokymai mokiniams apie šiuolaikinius mokymosi metodus „Interaktyvūs
teatro metodai saugios aplinkos mokykloje kūrimui“. Lektorė Raimonda Agnė Medeišienė.

11-12, 12.00 val.

 

 

3.

Išvyka į Marijampolės Vytenio batalioną.

11-15, 8.00 val.

 

 

4.

Tolerancijos dienos minėjimas.

11-16

 

 

5.

Lietuvių kalbos ir literatūros renginys „Poezijos rudenėlis 2018“.

11-19, 14.00 val.

 

 

6.

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinis užsiėmimas „Teatras kitaip“.

11-19, 12.00 val.

 

 

7.

Literatūrinė popietė „Ateik. Sužinok. Atsakyk“.

11-26, 14.00 val.

 

 

8.

Paskaita I–II klasių vaikinams  apie lytiškumą.

11-29, 7 pam.

 

 

9.

III–IV kl. mokinių išvyka į reabilitacijos centrą „Pilnų namų bendruomenė“.

Data bus patikslinta

 

 

10.

 Paskaita-diskusija III klasių mokiniams „Būsimas tėtis ir mama. Alkoholis griauna gyvenimus“.

11 mėn.

 

 

11.

Diskusija I–II kl. mokiniams „Mirtis – vienintelė išeitis?... Prašau pagalbos!“

11 mėn.  

 

 

PROJEKTO „SVEIKATA – TEISINGAS POŽIŪRIS“

1.

Meno terapija.

Data bus patikslinta

 

 

2.

Viktorina „Sveika mityba svarbi kiekvienam“.

Data bus patikslinta

 

 

KONKURSAI, OLIMPIADOS, VARŽYBOS

1.

Dalyvavimas respublikiniame konkurse „Euroschola 2018“

11-20, 14.00 val.

 

 

2.

Dalyvavimas respublikiniame konkurse „Protų kovos. Gimnazijų lyga“.

11-22, 16.00 val.

 

 

3.

Dalyvavimas konkurse „Gamtukai 2018“.

11-23, 10.00 val.

 

 

4.

Dalyvavimas tarptautiniame anglų kalbos konkurse „Best in English“.

11 mėn.