į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Biblioteka » Bibliotekos veikla

„Knyga. Toks žemiškas ir apčiuopiamas daiktas. O jeigu pažvelgtume giliau...žinių šaltiniu vadiname. Bet ar tiktai žinių? Dvasios atgaiva, gryniausia, skaidriausia versmė: geri – neatsigeri, kol gyvas, kol matai, kol girdi, kol suvoki. Tokią Ją mielągimtąja kalba parašytą brangino lietuvis visais laikais. „Bralei, seseris, imkiet mani ir skaitikiet (...)“

 

                                                        / P. Kazickas/

                                                                     

 

 

 

Biblioteka - tai gimnazijos padalinys, atviras informacijos ir švietimo centras, kuriame kaupiami saugomi ir tvarkomi įvairūs dokumentai, suteikiamos žinios, padedančios formuoti mokinių kūrybinį mąstymą ir savarankiškumą.

Tikslas ir uždaviniai 2018-2019 mokslo metams

Tikslas: Bibliotekos veiklos aktyvinimas įvairiomis renginių formomis, siekiant asmeninės ūgties, pilietiškumo, ir mokinių savivokos stiprinimas.

 

Uždaviniai:

  1. Bendruomenės narių poreikių tenkinimas, atsakomybės ir bendradarbiavimo ugdymas.
  2. Knygų, spaudinių bei elektroninių laikmenų fondo kaupimas, atnaujinimas, komplektavimas ir tvarkymas.
  3. Bibliotekos šviečiamosios-kultūrinės veiklos organizavimas, pilietiškai aktyvios asmenybės ugdymas.
  4. Profesinių kompetencijų tobulinimas.

Gimnazijos bibliotekoje sukaupta 14705 egzemplioriai grožinės, informacinės ir mokslo populiariosios literatūros bei elektroninių laikmenų. Nuolat atnaujinamas vadovėlių, mokymo priemonių bei grožinės literatūros fondas. Visiems gimnazijos bendruomenės nariams yra prieinamas dokumentų fondas įvairiose laikmenose, kuris kasmet atnaujinamas, kryptingai pildomas nauja mokymuisi ir mokymui reikalinga literatūra. Užsakant vadovėlius ir grožinę literatūrą, vyksta glaudus bendradarbiavimas su dalykų mokytojais.

Bibliotekoje parodomis minimos kalendorinės, valstybinės šventės, rašytojų jubiliejinės datos. Skatinant mokinių skaitomumą, vedamos įvairios popietės, organizuojamos akcijos ir kiti įvairūs skaitymo skatinimo renginiai.

Gimnazijos bibliotekoje yra įdiegta mokyklų informacinė sistema MOBIS. Ši programa leidžia automatizuoti visus bibliotekos procesus – nuo knygos gavimo, jos aprašymo iki skaitytojų aptarnavimo. Elektroniniu būdu išduodamos knygos leidžia kokybiškai ir greitai aptarnauti skaitytojus.

   

 

Skaitytojai gali:

  •  Naudotis knygomis, vadovėliais, informaciniais ir periodiniais leidiniais, elektroninėmis laikmenomis ir kitais turimais dokumentais;
  •    Gauti atsakymus į temines, faktografines, adresines užklausas;
  •    Dirbti kompiuteriu, nemokamai naudotis internetu
  •    Naudotis spausdintuvu, skeneriu ir kopijavimo aparatu.
  •    Dalyvauti bibliotekos renginiuose.

 

Bibliotekoje Jūsų laukia:

           Bibliotekos vedėja Alma Kalinauskienė

           Bibliotekininkė Levutė Zavickaitė

 


Džiaugiamės laimėjimu

   Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos biblioteka, siekdama skatinti gimnazijos ir Kybartų miestelio bendruomenės domėjimąsi šiuolaikine lietuvių literatūra ir atkreipti dėmesį į geriausius jos kūrinius, populiarinti skaitymą kaip prasmingą, patrauklų užsiėmimą, pateikė paraišką akcijai „Metų knygos rinkimai 2018“.  Paraiškoje išvardijome planuojamas veiklas, renginius, nominuojamoms knygoms  pristatyti.

   Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos bibliotekos paraiška atrinkta tarp geriausių. Komisija šiemet mūsų skaitytojams padovanojo „Suaugusiųjų knygų penketuką“:  Černiauskaitė Laura Sintija ŠULINYS, Grušaitė Gabija , STASYS ŠALTOKA: VIENERI METAI, Gutauskas Leonardas,  PRAVARDĖS, Kunčius  Herkus,  LIETUVIŠKOS APYBRAIŽOS, Šileika Antanas BASAKOJIS BINGO PRANEŠĖJAS.

   Dalyvaudami skaitymo skatinimo akcijos veiklose,  mokiniai ugdys asmenines, iniciatyvumo ir kūrybingumo, socialines, pažinimo ir komunikavimo kompetencijas.

Dėkojame Lietuvos Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai už dovaną.

 


Metų knygos rinkimai 2018“

   Šiemet, kaip ir kasmet nuo 2005 metų, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos inicijuota ir kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija, Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka rengiama akcija „Metų knygos rinkimai“ vėl kviečia skaitytojus rinkti labiausiai patikusias lietuvių autorių knygas. Keturioliktą kartą vykstanti akcija skatina Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra ir atkreipti dėmesį į geriausius jos kūrinius, populiarinti skaitymą kaip prasmingą ir patrauklų užsiėmimą.

   Šiemet knygų penketukai buvo renkami net penkiose kategorijose. Be tradicinių vaikų, paauglių, knygų suaugusiesiems ir poezijos knygų penketukų, atsirado ir nauja publicistikos ir dokumentikos kategorija. Publicistikos ir dokumentikos knygų penketukai renkami pirmą kartą, todėl šiais pirmaisiais metais buvo vertintos knygos, parašytos nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Kitose keturiose kategorijose dalyvaujančios knygos yra parašytos šiuolaikinių lietuvių autorių ir išleistos nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

   Vaikų ir paauglių knygų penketukus šiemet atrinko: komisijos pirmininkė Inga Mitunevičiūtė (Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento Tyrimų ir sklaidos skyriaus vadovė), Diana Gancevskaitė (rašytoja, literatūrologė), dr. Aurelija Gritėnienė (Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja), Rita Karpavičienė (Panevėžio rajono Raguvos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė), Justinas Vancevičius (literatūros pažinimo programos „Vaikų žemė“ vadovas).
   Suaugusiųjų ir poezijos knygų ekspertų komisiją šiemet sudarė: komisijos pirmininkė Giedrė Kazlauskaitė (kultūros savaitraščio „Šiaurės Atėnai“ vyriausioji redaktorė), Andrius Jakučiūnas (rašytojas), Antanas A. Jonynas (poetas), Gediminas Kajėnas (literatūros žurnalo „Metai“ publicistikos redaktorius), Donata Mitaitė (literatūros kritikė).

   Už labiausiai patikusią knygą visose kategorijose galima balsuoti iki 2019 m. vasario 17 d. interneto svetainėse http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt ir www.lrt.lt, elektroniniu paštu metuknyga@lrt.lt.

   Gimnazijos biblioteka jungiasi į šią akciją ir  kviečia  skaityti knygas, dalyvaujančias Metų knygos rinkimuose. Norėdami būti aktyvūs šalies akcijos „Metų knygų rinkimai 2018“ dalyviai, turėtume perskaityti savo amžiaus penketuką.