į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Struktūra ir kontaktai » Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija.

Mokytojų atestacijos komisija

Krizių valdymo komanda


Vaiko gerovės komisija

 

      Tai grupė specialistų, kurie analizuoja mokinių mokymosi sunkumų priežastis, įvertina jų pobūdį, nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, koordinuoja ugdymo programų pritaikymą spec. poreikių mokiniams.  Jei iškyla būtinybė, kreipiasi į pedagoginę psichologinę tarnybą.

 

 

 

 

GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

 

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Kontaktiniai duomenys

Kabinetas

Jolanta Janulaitytė

Komisijos pirmininkė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

pavaduotoja@kristijonasdonelaitis.lt

8-342-30671

37 kab.

 

     

Žavinta Galinaitienė

Socialinė pedagogė (pirmininko pavaduotoja)

zavintagal@gmail.com

115 kab.

Ieva Garnelytė

Psichologė

garnelyteieva@gmail.com

Vaiko auginimo atostogose

Rima Gutkovienė

Lietuvių kalbos mokytoja

rimagut@gmail.com

23 kab.

Rasa Stumbrienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

rstumbriene.vsb@gmail.com

 

Vilija Grybauskienė Vilkaviškio r. Policijos komisariato bendruomenės pareigūnė    

 

 

 

 

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

 

 • Saulius Spangevičius, direktorius – komandos vadovas
 • Jolanta Janulaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komandos vadovo pavaduotoja
 • Daiva Murauskienė, specialioji pedagogė – atsakinga už saugumą
 • Ieva Garnelytė, psichologė – atsakinga už psichologinės pagalbos teikimą
 • Žavinta Galinaitienė, socialinė pedagogė – atsakinga už komunikavimą
 • Rasa Stumbrienė, visuomenės sveikatos specialistė – atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą ir teikimą

ATESTACIJOS KOMISIJA

 

 • Pirmininkė - Jolanta Janulaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Nariai:
 • Alma Finagėjevienė Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja,
 • Auksė Mockevičiūtė, mokytoja, gimnazijos darbo tarybos pirmininkė
 • Janina Judickienė - mokytoja
 • Rūta Šukaitytė, mokytoja