į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Struktūra ir kontaktai » Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija.

Mokytojų atestacijos komisija

Krizių valdymo komanda


Vaiko gerovės komisija

 

      Tai grupė specialistų, kurie analizuoja mokinių mokymosi sunkumų priežastis, įvertina jų pobūdį, nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, koordinuoja ugdymo programų pritaikymą spec. poreikių mokiniams.  Jei iškyla būtinybė, kreipiasi į pedagoginę psichologinę tarnybą.

 

 

Vaiko gerovės komisijos nariai:

 

GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

 

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Kontaktiniai duomenys

Kabinetas

Jolanta Janulaitytė

Komisijos pirmininkė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

pavaduotojadonelaitis@gvilkaviskis.lt

8-342-30671

37 kab.

Rūta Šukaitytė

Specialioji pedagogė

ruteliss@gmail.com

8-342-30671

37 kab.

Žavinta Galinaitienė

Socialinė pedagogė

zavintagal@gmail.com

115 kab.

Audronė Jarutytė

Psichologė

audrone.jarutyte@gmail.com

38 kab.

Vilija Stasaitienė

Dorinio ugdymo (tikybos)  mokytoja

vrusinskaite@gmail.com

301 kab.

Rasa Stumbrienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

rstumbriene.vsb@gmail.com

 

 

 

 

 

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

 

  • Saulius Spangevičius, direktorius – komandos vadovas
  • Jolanta Janulaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komandos vadovo pavaduotoja
  • Rūta Šukaitytė, specialioji pedagogė – atsakinga už saugumą
  • Audronė Jarutytė, psichologė – atsakinga už psichologinės pagalbos teikimą
  • Žavinta Galinaitienė, socialinė pedagogė – atsakinga už komunikavimą
  • Rasa Stumbrienė, visuomenės sveikatos specialistė – atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą ir teikimą