į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Naujienos » Straipsniai

 
 
Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija skelbia atranką psichologo pareigoms užimti.

Darbo krūvis: etato dydis – 0,75, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  nuo 8,92 iki 9,11.

                      Darbo sutartis terminuota.
                      Pareigybės lygis – A1.

                     Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

              Pretendentas, siekiantis dirbti psichologu, turi būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir turėti psichologo kvalifikaciją (specialybė) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant gimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;  bendradarbiauti su mokytojais, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

Gebėti rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

Vadovaujantis Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašu, gebėti valdyti ir taikyti profesinėje veikloje informacines komunikacines technologijas, komunikuoti, kurti skaitmeninį turinį, gebėti spręsti skaitmeninio raštingumo problemas.

                     

                  Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
Išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją patvirtinančių dokumentų kopijas.
Gyvenimo aprašymą.
Jei turima, pridėti gebėjimų naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis

kompetencijų dokumentų (pažymėjimų, pažymų) kopijas.

Rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami

pokalbiui.

Dokumentai pristatomi asmeniškai arba siunčiami registruotu laišku  nuo 2021 m. rugsėjo 7 d. iki 2021 m. rugsėjo 20 d. į Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos raštinę, J. Basanavičiaus g. 72, Kybartai, LT-70424; el. p. kybartugimnazija@vilkaviskis.lt; informacija tel.: (8 342) 30 564, (8 342) 30 506.

 
 
Sveikiname !

2021-10-15

SVEIKINAME kūrybinių darbų konkurso "Gimtinės taku", skirto poetui Kaziui Bradūnui atminti,nugalėtojas: IIa klasės mokinę Gretą Velavičiūtę...

plačiau
 
Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija dalyvavo Solidarumo bėgime „Gelbėkit vaikus“

2021-10-12

Spalio 12 d. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje startavo ,,Solidarumo bėgimo“ akcija, kurią inicijuoja organizacija „Gelbėkit vaikus“. ...

plačiau
 
„KINO BUSAS“ gimnazijoje: mokomės iš kino

2021-10-12

Spalio 8 ir 11 dienomis gimnazistai turėjo galimybę dalyvauti kino edukacijos projekte moksleiviams „Kino busas“....

plačiau
 

 
 
Tapybos pleneras startavo...

2021-10-06

Tapybos pleneras, skirtas MOKYKLOS Kybartuose 110-mečiui, kurį organizavo mokytojos Dalia Viliušienė ir Dalia Lapaitienė spalio 1 dieną sujungė net keletą kartų: ...

plačiau
 

 
 
Gamtos mokslų savaitė gimnazijoje

2021-10-04

Rugsėjo 27 – spalio 1 dienomis gimnazijoje vyko netradicinės gamtos mokslų pamokos. Pamokas vedė biologijos mokytoja Rimutė Lazdauskienė, fizikos mokytoja Janina Judickienė, chemijos mokytojas Leonas Zdancevičius....

plačiau
 
EUROPOS KALBŲ DIENA GIMNAZIJOJE

2021-10-01

Europos Tarybos ir Europos Komisijos iniciatyva, Europos kalbų diena nuo 2001 m. švenčiama kasmet rugsėjo 26 d. ...

plačiau
 
1   2   3   sekantis  >>