į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en Naujienos » Straipsniai
Dovana bibliotekai - mokslo populiarinimo knygos!

2021-09-22

Džiaugiamės, kad gimnazijos bibliotekos fondai  pasipildė Lietuvos mokslų akademijos mokslo populiarinimo serijos „Mokslas visiems“ knygomis...

plačiau
 
Integruota matematikos ir fizinių mokslų pamoka netradicinėje aplinkoje

2021-09-22

Rugsėjo 16 dieną su antros ir trečios klasės gimnazistų grupe išvykome į integruotas pamokas netradicinėje aplinkoje...

plačiau
 
Mobiliosios mokslinės laboratorijos MoMoLab vizitas gimnazijoje

2021-09-20

Gyvename kupiname naujovių ir galimybių pasaulyje, kuriame viskas sparčiai keičiasi. O išlaikyti pokyčių tempą ir keistis drauge, galima tik nuolat domintis aktualiomis naujovėmis. Neišimtis ir gimnazijos gamtos mokslų mokytojai, kurie visada stengiasi patys tobulėti, domėti naujovėmis ir jas perduoti mokiniams....

plačiau
 
Emocinio pažinimo svarba ikimokykliniame amžiuje

2021-09-20

Kiekvieną dieną mus lydi įvairios emocijos. Tai mes linksmi, tai supykę… ir taip viena emocija keičia kitą. ...

plačiau
 

 
 
SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJA

2021-09-13

 

plačiau
  

 
 
Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija skelbia atranką psichologo pareigoms užimti.

Darbo krūvis: etato dydis – 0,75, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  nuo 8,92 iki 9,11.

                      Darbo sutartis terminuota.
                      Pareigybės lygis – A1.

                     Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

              Pretendentas, siekiantis dirbti psichologu, turi būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir turėti psichologo kvalifikaciją (specialybė) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant gimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;  bendradarbiauti su mokytojais, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

Gebėti rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

Vadovaujantis Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašu, gebėti valdyti ir taikyti profesinėje veikloje informacines komunikacines technologijas, komunikuoti, kurti skaitmeninį turinį, gebėti spręsti skaitmeninio raštingumo problemas.

                     

                  Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
Išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją patvirtinančių dokumentų kopijas.
Gyvenimo aprašymą.
Jei turima, pridėti gebėjimų naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis

kompetencijų dokumentų (pažymėjimų, pažymų) kopijas.

Rekomendacijas iš buvusių darboviečių.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami

pokalbiui.

Dokumentai pristatomi asmeniškai arba siunčiami registruotu laišku  nuo 2021 m. rugsėjo 7 d. iki 2021 m. rugsėjo 20 d. į Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos raštinę, J. Basanavičiaus g. 72, Kybartai, LT-70424; el. p. kybartugimnazija@vilkaviskis.lt; informacija tel.: (8 342) 30 564, (8 342) 30 506.

 
 
Gimnazijoje vyko tradicinės pilietiškumo pamokos pirmokams

2021-09-03

Vienas iš pilietiškumo ugdymo uždavinių yra mokinių aktyvus dalyvavimas mokyklos, vietos bendruomenės ir visuomenės gyvenime. Pilietinės veiklos, turi didelę įtaką vėlesniam pilietiniam aktyvumui...

plačiau
 

 
 
1   2   sekantis  >>