lt  . en 
Naujienos » Straipsniai spausdinti
Pilietiškumo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas

2017-09-14

Pastaruoju metu dažnai kalbama apie pilietiškumą, nacionalinį saugumą, nerimaujama ar šiuolaikinis jaunimas vadovaujasi tokiomis vertybėmis, kaip sąžiningumas, dora, meilė tėvynei ir  savo artimui, moralė ir darbas...

plačiau
 
Kompetencijų ugdymas netradicinėse erdvėse

2017-09-14

Dalykinės ir bendrosios kompetencijos mūsų mokiniams  ugdomos pasitelkiant buvusių  gimnazijos ugdytinių patirtį ir esamą padėtį Lietuvoje.

plačiau
 
Gimnazijoje ugdomomis kompetencijomis dalijamės su pirmokais

2017-09-07

Kaip pasiekti, kad šiandieninės mokyklos  jaunuolis nuolat tobulintų savo kompetencijas, būtų smalsus žmogus, kuriam rūpi patirti pažinimo džiaugsmą, perprasti naujus dalykus, žmogus, pasitikintis savo kūrybinėmis galiomis, gebantis naujai pritaikyti turimą informaciją?...

plačiau
 
DĖMESIO

  Mūsų gimnazijoje jau veikia kino klubas. Ar tu pasirengęs tapti jo nariu?  Tau tikriausia įdomu sužinoti, kas tai yra?

  Kino klube turėsi galimybę ne tik žiūrėti įvairių žanrų filmus, dalyvauti filmų aptarimuose, diskusijose, susitikimuose su bendraminčiais, galėsi parašyti patikusio  filmo recenziją, nereikės pirkti bilieto...

  Kino klubas - tai kelionė į platesnį kino pasaulį, kuri suteiks Tau ir Tavo draugams daug gerų emocijų.

  Šį penktadienį po 5 pamokų Jūsų laukiame 207 kabinete.

                                      Organizatoriai


 

 
 
Dėl socialinės paramos mokiniams

2017-08-29

   Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad jau galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams...

plačiau
 
KVIEČIAME MOKYTIS

Prašymai dėl priėmimo mokytis į pirmąsias (devintąsias) ir trečiąsias (vienuoliktąsias gimnazijos) klases rašomi gimnazijos direktoriui ir registruojami gimnazijos raštinėje (tel. 834230506) nuo einamųjų metų balandžio 1 d. ir baigiami birželio 30 d.  Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir per mokslo metus vykdomas priėmimas į laisvas vietas. Iki mokslo metų pradžios priėmimo komisija peržiūri dokumentus ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl mokinių priėmimo.


   Mokinys, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ugdymo 2 dalies ar vidurinio ugdymo programą, gimnazijos direktoriui dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą pateikia pasibaigus mokslo metams. Dėl individualaus ugdymosi plano sudarymo mokiniai, atvykę iš kitų mokyklų, turi kreiptis į pavaduotoją ugdymui R.Lazdauskienę (tel. 834230671).


   Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia:
   1. prašymą (14–16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
   2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

   3. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus  (originalus);

   4. asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jie atitinka;