į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Mokiniams » Mokinių srautinės grupės

PATVIRTINTA

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos direktoriaus   2021 m. birželio 22 d.   įsakymu Nr. V-1-74

 

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJA

MOKINIŲ SRAUTINIŲ GRUPIŲ SUDARYMO IR SRAUTO KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokinių srautinių grupių sudarymo ir srauto keitimo tvarkos aprašas nusako srautinių grupių sudarymo tikslus ir uždavinius, grupių sudarymo ir srauto keitimo organizavimą.
 2. Srautinė grupė – grupė, sudaryta iš kelių klasių, kuriose mokosi panašių bendrųjų gabumų mokiniai.
 1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 1. Tikslas – galimybės kiekvienam mokiniui ugdytis pagal gebėjimus, polinkius ir poreikius atitinkantį mokymosi kelią sudarymas
 2. Uždaviniai:
  1. Ugdymo proceso individualizavimas ir diferencijavimas;
  2. Mokinių ugdymas suskirstant klases į srautines grupes pagal gebėjimus ir mokymosi motyvaciją.

 

 1. MOKINIŲ SRAUTINIŲ GRUPIŲ SUDARYMO IR SRAUTO KEITIMO ORGANIZAVIMAS
 1. Ugdymo diferencijavimas, skirstant mokinius į srautus, vykdomas II gimnazijos klasėse per lietuvių kalbos ir matematikos pamokas.
 2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pagal mokinių I pusmečio rezultatus suskirsto I klasių mokinius į 2-3 srautus.
 3. Dalyko mokytojai II pusmetyje savo dėstomose klasėse praveda žinių patikrinimo kontrolinius darbus ir pagal jų rezultatus suskirsto mokinius į srautus.
 4. Atsižvelgdami į mokinių gebėjimus, pastangas, norą, motyvaciją, atlikto patikrinimo rezultatus direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir dėstantys mokytojai parengia mokinių sąrašus.
 5. Mokiniai ir mokinių tėvai su paskirstymu supažindinami mokslo metų pabaigoje ir išklausoma jų nuomonė.
 6. Mokiniai gali keisti mokymosi grupę rugsėjo mėnesio pirmoje pusėje.
 7. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi motyvaciją, individualią pažangą, mokymosi rezultatus mokinį galima kelti iš vienos grupės į kitą, pvz. jeigu mokiniui sunkiai sekasi arba jis žymiai gabesnis savo grupėje.
 8. Pereiti iš vieno srauto į kitą galima pasibaigus I pusmečiui.
 9. Keičiant mokymosi srautą, atsižvelgiama į mokinio mokymosi rezultatus bei mokytojo rekomendacijas.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Gimnazijos direktorius tvirtina Srautinių grupių sąrašus mokslo metams.PATVIRTINTA

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos direktoriaus   2021 m. birželio 22 d.   įsakymu Nr. V-1-74

 

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJA

MOKINIŲ SRAUTINIŲ GRUPIŲ SUDARYMO IR SRAUTO KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokinių srautinių grupių sudarymo ir srauto keitimo tvarkos aprašas nusako srautinių grupių sudarymo tikslus ir uždavinius, grupių sudarymo ir srauto keitimo organizavimą.
 2. Srautinė grupė – grupė, sudaryta iš kelių klasių, kuriose mokosi panašių bendrųjų gabumų mokiniai.
 1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 1. Tikslas – galimybės kiekvienam mokiniui ugdytis pagal gebėjimus, polinkius ir poreikius atitinkantį mokymosi kelią sudarymas
 2. Uždaviniai:
  1. Ugdymo proceso individualizavimas ir diferencijavimas;
  2. Mokinių ugdymas suskirstant klases į srautines grupes pagal gebėjimus ir mokymosi motyvaciją.

 

 1. MOKINIŲ SRAUTINIŲ GRUPIŲ SUDARYMO IR SRAUTO KEITIMO ORGANIZAVIMAS
 1. Ugdymo diferencijavimas, skirstant mokinius į srautus, vykdomas II gimnazijos klasėse per lietuvių kalbos ir matematikos pamokas.
 2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pagal mokinių I pusmečio rezultatus suskirsto I klasių mokinius į 2-3 srautus.
 3. Dalyko mokytojai II pusmetyje savo dėstomose klasėse praveda žinių patikrinimo kontrolinius darbus ir pagal jų rezultatus suskirsto mokinius į srautus.
 4. Atsižvelgdami į mokinių gebėjimus, pastangas, norą, motyvaciją, atlikto patikrinimo rezultatus direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir dėstantys mokytojai parengia mokinių sąrašus.
 5. Mokiniai ir mokinių tėvai su paskirstymu supažindinami mokslo metų pabaigoje ir išklausoma jų nuomonė.
 6. Mokiniai gali keisti mokymosi grupę rugsėjo mėnesio pirmoje pusėje.
 7. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi motyvaciją, individualią pažangą, mokymosi rezultatus mokinį galima kelti iš vienos grupės į kitą, pvz. jeigu mokiniui sunkiai sekasi arba jis žymiai gabesnis savo grupėje.
 8. Pereiti iš vieno srauto į kitą galima pasibaigus I pusmečiui.
 9. Keičiant mokymosi srautą, atsižvelgiama į mokinio mokymosi rezultatus bei mokytojo rekomendacijas.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Gimnazijos direktorius tvirtina Srautinių grupių sąrašus mokslo metams.