į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Paslaugos » Pagalba mokiniams

Mokinių pavežėjimas

Psichologas

Socialinis pedagogas

Specialusis pedagogas

Visuomenės sveikatos specialistė

 


MOKINIŲ PAVEŽĖJIMAS

Pavežamų gimnazijos mokinių sąrašas.

Pavežamų Virbalio skyriaus mokinių sąrašas.

Mokinių pavežėjimų grafikai: reguliaraus susisekimogeltonasis autobusiukas.

Mokinių pavežėjimo maršrutai: geltonasis autobusiukas.

 

PSICHOLOGAS

 

PSICHOLOGĖ  AUDRONĖ JARUTYTĖ

 

Darbo laikas:

 

Pirmadienis

8.00–17.00

Antradienis

8.00–17.00

Trečiadienis

8.00–17.30 

Ketvirtadienis

8.00–11.30

14.20-17.20

Penktadienis

8.00–16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 kabinetas

 audrone.jarutyte@gmail.com

 

Psichologas pataria:

Kaip valdyti emocijas.


 

 

Psichologinės tarnybos pagalba

 

     Užklupo netikėtos ir sunkios gyvenimo akimirkos? Patyčios neleidžia normaliai laiką leisti mokykloje bei už jos ribų? Nebežinai ką toliau daryti? Jautiesi bejėgis, pasimetęs, nesaugus ir apleistas? Nerimas ir įtampa tampa kasdieniais palydovais? Kyla minčių apie pasitraukimą iš gyvenimo? Išvardinti išgyvenimai būdingi psichologinei krizei. Tačiau į išgyvenamas krizes galima pažvelgti ir kaip į gyvenimo siūlomas galimybes. Žmogus suvokdamas, kad krizės laikotarpis yra jo gyvenimo laikotarpis, įgyja naujos gyvenimiškos patirties, išminties, brandos.

 

 

Spręskime sunkumus kartu.

Psichologinės pagalbos telefonai:

 

Psichologinės pagalbos tarnyba     Telefono numeris Darbo laikas
 Vaikų linija www.vaikulinija.lt  8 800 11111   Kasdien 11.00-21.00
 Jaunimo linija www.jaunimolinija.lt  8 800 28888   I-VII visą parą
 Vilties linija, psichologinė pagalba suaugusiems www.kpsc.lt   8 800 60700  Visą parą
 Pagalbos moterims linija  8 800 66366   I-V 10.00-21.00
 Dingusių žmonių šeimų paramos centras    8 800 26161, 8 5 2773135   I-V 8.00-16.00     Visą parą
 Panevėžio paguodos telefonas     8 45 500965  I-V 20.00-8.00
 Vilniaus moterų namų krizių centras  8 800 22008  I-V 9.00-17.00
 Vaiko raidos centras  8 5 275 75 64  Visą parą
 Krizių įveikimo centras  info@krizesiveikimas.lt  8 640 51555  I-V 16.00-20.00,
VI 12.00-16.00

                                                                                    
  Pokalbiai 8 800 linija yra nemokami


Psichologinė pagalba internetu:
 

 Vaikų linija  Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt  Atsako per dvi dienas
 Jaunimo linija   Registruotis ir rašyti svetainėje: http://jppc.lt/draugas   Atsako per tris dienas
 Vilties linija  Rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt  Atsako per tris dienas
 Šiaulių jaunimo linija   Rašyti: kasnutiko@yahoo.com  Atsako per tris dienas

 

               
Visa papildoma informacija - puslapyje www.klausau.lt

 
Vilkaviškio rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba - 8 342 54766 (telefoniniai pokalbiai mokami). Darbo laikas: I - IV 8.00 - 15.45
 


SOCIALINIS PEDAGOGAS

Tai specialistas, kurio darbo objektas nėra techninė negyva užduotis, o gyvas žmogus, kuriam reikia padėti žengti gyvenimo keliu.


                                  

Didžiausia dorybė, nuo kurios blėsta visos kitos,
yra niekam nekenkti ir visomis išgalėmis
padėti kiekvienam.
Frančeskas Gvičardinis
 

Socialinė pedagogė Žavinta Galinaitienė

108 kab. 1 aukštas
El. paštas: zavintagal@gmail.com

 

       

            Darbo laikas

 

Pirmadienis 8.00 – 16.00
Antradienis 8.00 – 15.30
Trečiadienis 8.00 – 16.00
Ketvirtadienis 8.00 – 15.30
Penktadienis 8.00 – 15.30

 

 *Darbo laiko paskirstymas ir planavimas gali būti keičiamas dėl darbo turinio ypatumo ir pasirinktų darbo metodų ar būdų sudėtingumo.


     Socialinė pedagogė planuoja savo darbo dieną, atsižvelgdamas į ypatumus bei mokyklą lankančių vaikų poreikius.10 darbo valandų per savaitę skiria vaikų lankymui namuose, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas ir už mokyklos ribų.


     

Tikslas ir uždaviniai 2019-2020 mokslo metams.

 

Tikslas. Mokinių ir kitų bendruomenės narių aktyvumo skatinimas bei saugios ir sveikos aplinkos gimnazijoje kūrimas.

Uždaviniai

1.    Veiklų, stiprinančių socialinius ir emocinius įgūdžius, kūrimas bendradarbiaujant su mokiniais, kitais bendruomenės nariais ir įvairiomis institucijomis.

2.    Atsakingos, suprantančios ir gebančios vertinti savo poelgius bendruomenės ugdymas.

 

      

Pagrindinės veiklos kryptys:

  • Individualus ir grupinis darbas su mokiniais;
  • Mokinių, tėvų ir mokytojų konsultavimas įvairiais vaiko socializacijos klausimais;
  • Darbas su mokinio šeima;
  • Grupinio darbo ir komandinės veiklos gimnazijoje organizavimas;
  • Prevencinės, projektinės, šviečiamosios veiklos organizavimas;
  • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
     

 

       TIK ŽINODAMA PROBLEMĄ GALIU TAU PADĖTI!

 

 

     Gimnazijos socialinis pedagogas dirba vadovaudamasis tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, pareigine instrukcija, etikos principais.

 

http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm - Lietuvos Respublikos Konstitucija

 

http://www.istatymas.lt/istatymai/jungtiniu_tautu_vaiko_teisiu_konvencija.htm - Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija

 

http://www.istatymas.lt/istatymai/vaiko_minimalios_ir_vidutines_prieziuros_istatymas.htm - Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

 

http://www.istatymas.lt/istatymai/vaiko_teisiu_apsaugos_pagrindu_istatymas.htm - Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

 

http://www.istatymas.lt/istatymai/vaiko_teisiu_apsaugos_kontrolieriaus_istatymas.htm - Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

 

http://www.istatymas.lt/istatymai/nepilnameciu_apsaugos_nuo_neigiamo_istytamas.htm - Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas

 

http://www.istatymas.lt/istatymai/vaiko_geroves_valstybes_politikos_koncepcija.htm - Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

 

http://www.istatymas.lt/istatymai/svietimo_istatymas.htm - Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

 

http://www.istatymas.lt/istatymai/apsaugos_nuo_smurto_artimoje_aplinkoje_istatymas.htm - Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas

www.smm.lt/ugdymas/docs/kiti/Rekomendacijos.pdf - Rekomendacijos mokykloms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

(http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/listing?date_from=&date_till=&text=D%C4%97l+poveikio+priemoni%C5%B3&submit_lawacts_search)

 


SPECIALUSIS PEDAGOGAS

 

Specialiosios pedagogės veiklos tikslas:

    Pagelbėti gimnazijos pedagogams pažinti specialiųjų poreikių vaikus, turinčius mokymosi sunkumų, parinkti optimalius tokių vaikų ugdymo metodus, reikalui esant keisti arba pritaikyti bendrąsias programas, supažindinti su tokių vaikų psichokorekcijos galimybėmis.

 

Pagrindinės veiklos kryptys:

 

* Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe;

 

* Konsultuoja specialiojo ugdymo klausimais mokinių tėvus, mokytojus ir kt.;

 

* Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias mokymo programas;

 

* Veda grupines ir individualias pratybas;

 

* Kaupia informaciją apie kiekvieno spec. poreikių moksleivio spec. ugdymosi poreikius, turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį.


Specialioji pedagogė  Rūta Šukaitytė

 

Kreiptis: 24 kab. 2 aukštas (geografijos kabinetas), e.paštas: ruteliss@gmail.com

 

Konsultuoja pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais iki 15.00 val.


Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymosi sunkumai ir jų sprendimo būdai. 

 

REKOMENDACIJOS INDIVIDUALIZUOTAI MOKYMO PROGRAMAI RENGTI (Istorija, Informacinės technologijos, Lietuvių kalba, Matematika, FizikosS, Chemijos, Biologijos, Gamta ir žmogus).