į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Mokiniams » Individualus ugdymo planas

PATVIRTINTA

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio

gimnazijos direktoriaus 2021 m. birželio 22 d.

įsakymas Nr. M-2-24

 

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija

 

III___ kl. mokinio(-ės) ___________________________________________

 

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS  2021-2023 m. m.

 

Dalykas

III klasė

IV klasė

B

A

Pap.

B

A

Pap.

Dorinis ugdymas (..................................)

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba

 

 

 

 

 

 

1-oji užsienio kalba (anglų)

 

 

 

 

2-oji užsienio kalba (rusų)

 

 

 

 

3-oji užsienio kalba (vokiečių)

 

 

 

 

Istorija

 

 

 

 

 

 

Geografija

 

 

 

 

 

 

Matematika

 

 

 

 

 

 

Informacinės technologijos

 

 

 

 

 

 

Biologija

 

 

 

 

 

 

Fizika

 

 

 

 

 

 

Chemija

 

 

 

 

 

 

Dailė

 

 

 

 

 

 

Muzika

 

 

 

 

 

 

Turizmas ir mityba

 

 

 

 

 

 

Tekstilė ir apranga

 

 

 

 

 

 

Statyba ir medžio apdirbimas

 

 

 

 

 

 

Taikomasis menas, amatai ir dizainas

 

 

 

 

 

 

Kūno kultūra (bendras kursas)

 

 

 

 

 

 

Tinklinis

 

 

 

 

 

 

Pasirenkamieji dalykai

 

 

 

 

 

 

Braižyba

 

 

 

 

 

 

Etnokultūra

 

 

 

 

 

 

Psichologija

 

 

 

 

 

 

Ekonomika

 

 

 

 

 

 

Nacionalinio saugumo pagrindai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savaitinių pamokų skaičius

 

 

Susipažinau:

(tėvų parašas, vardas, pavardė)

Klasės vadovas (-ė)

 

Paaiškinimai:

1.Didžiausias pamokų skaičius – 35 pamokos per savaitę

2.Mažiausias pamokų skaičius – 28 pamokos per savaitę.

3.Mažiausias dalykų skaičius per 2 mokslo metus – 8.

 

Mokinys ..........................................................................................      

                                (parašas, vardas, pavardė)