į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Struktūra ir kontaktai » Vadovai

Mokyklos direktorius

Saulius SPANGEVIČIUS

Telefonas: 8(342) 30564

El. paštas: direktorius@kristijonasdonelaitis.lt

 

DARBO GRAFIKAS

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

  8.00–17.00

  8.00–16.30

   8.00–16.30

    8.00–16.30

  8.00–16.00

Pietų pertrauka

 

 11.30–12.00

 

 

 


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 
Jolanta JANULAITYTĖ

 

 

PROFESINĖ  PATIRTIS

 

Data: nuo-iki

Darbovietė 

Pareigos

Veiklos aprašymas

Nuo 2002 m. rugsėjo 1 d. iki dabar

Vilkaviškio r.     Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Švietimo   jstaigos   darbo   organizavimas, valdymas

Nuo 1992 m. rugpjūčio 25 d. iki dabar

Dailės mokytoja

Mokinių ugdymas

 

IŠSILAVINIMAS

 

Institucija, mokymosi laikotarpis

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:

Vytauto Didžiojo universitetas

2006–2009 metai

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, 2009-06-22, VD 002047

Vilniaus pedagoginis universitetas 1995–1999 metai

Socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija, 1999-06-21, Nr. 14155

Kauno taikomosios dailės mokykla 1990–1992 m.

Dekoruotoja-apipavidalintoja, 1992-06-15 S Mr. 000331

 

KVALIFIKACIJA

 

 Kalbų mokėjimas:

 Gimtoji kalba –puikiai.

 

Užsienio kalbos:

 

Kalba

Klausymas

Skaitymas

Kalbėjimas

Rašymas

Rusų

Labai gerai

Labai gerai

Gerai

Gerai

Anglų

Gerai

Gerai

Patenkinamai

Patenkinamai

 

 

Darbas kompiuteriu: Windows operacines sistemos, Microsoft Office (World, Excel, Power Point ir kt.) programos, internetinių naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox) – įgudusi vartotoja.

 

Vadovavimo patirtis (jei nenurodyta kitur) – nuo 2002 m. rugsėjo 1 d. iki dabar.

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – 2000 m. kovo 7 d. suteiktas dailės vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija.

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – 1993 m. įgyta „B“ vairavimo kvalifikacijos kategorija.

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA

 

Data (nuo-iki)

Organizacija, pareigos/atsakomybes

2007 m. iki dabar

Pasaulio kybartiečių draugijos narė

2018 m. iki dabar

Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos narė

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS: kelionės, rankdarbiai.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

 

 

TAIP

NE

Teistumas už tyčinę nusikalstamą veiklą

 

X

Artimi giminystės ir svainystės ryšiai su asmenimis, dirbančiais šioje švietimo įstaigoje, savininko ar jo kontroliuojamoje institucijoje

 

X

Buvote SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) kadrinis darbuotojas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatyma  „Del SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos" draudžiama dirbti valstybės tarnyboje

 

X

Teismo sprendimu esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu

 

X

Teismo sprendimu jums apribota tėvų valdžia apribojimo laikotarpiu

 

X

Buvote atleistas iš pareigų (darbo) už nusižengimus

 

X

 

tel. 8-342-30671

el. paštas: pavaduotoja@kristijonasdonelaitis.lt

Pareigybės aprašymas.

 

DARBO GRAFIKAS

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

 8.00–16.45

  8.00–17.00

   8.00–15.30

   8.00–16.30

   8.00–15.30

Pietų pertrauka

 

  11.30–12.00

 

 

 


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 
Rimutė LAZDAUSKIENĖ

 

PROFESINĖ  PATIRTIS

 

Data: nuo-iki

Darbovietė 

Pareigos

Veiklos aprašymas

Nuo 2011 m. rugsėjo 12 d. iki dabar

Vilkaviškio r.     Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, chemijos ir biologijos mokytoja

Švietimo įstaigos darbo organizavimas, valdymas.

Mokinių ugdymas

2007 – 2011

Vilkaviškio r.     Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija

Chemijos ir biologijos mokytoja

Mokinių ugdymas

1998­–2007

Žaliosios  Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir chemijos mokytoja

Švietimo įstaigos darbo organizavimas, valdymas.

Mokinių ugdymas

1994–1998

Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla

Chemijos ir biologijos mokytoja

Mokinių ugdymas

 

IŠSILAVINIMAS

 

Institucija, mokymosi laikotarpis

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:

Vilniaus Universitetas

1989–1994

Chemikas, dėstytojas, 1994-06-22, B Nr. 923771.

Lietuvos Edukologijos Universitetas

2013-2015

Biologijos mokytoja, 2015-05-22, SP Nr. 003838

 

KVALIFIKACIJA

 

Kalbų mokejimas:

Gimtoji kalba (-os) – puikiai.

 

Užsienio kalbos:

 

Kalba

Klausymas

Skaitymas

Kalbejimas

Rašymas

Rusų

Labai gerai

Labai gerai

Gerai

Gerai

Anglų

Patenkinamai

Patenkinamai

Patenkinamai

Patenkinamai

 

Darbas kompiuteriu: Windows operacines sistemos, Microsoft Office (World, Excel, Power Point ir kt.) programos, internetinių naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox) – jgudusi  vartotoja.

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – 2011 m. gruodžio 20 d. suteikta chemijos mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija; 2017 m. birželio 13 d. suteikta biologijos vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija.

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – įgyta „B“ vairavimo kvalifikacijos kategorija 1999 m.

 

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS: skaitymas, kelionės

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

 

 

TAIP

NE

Teistumas už tyčinę nusikalstamą veiklą

 

X

Artimi giminystės ir svainystės ryšiai su asmenimis, dirbančiais šioje švietimo įstaigoje, savininko ar jo kontroliuojamoje institucijoje

 

X

Buvote SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) kadrinis darbuotojas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatyma  „Del SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos" draudžiama dirbti valstybės tarnyboje

 

X

Teismo sprendimu esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu

 

X

Teismo sprendimu jums apribota tėvų valdžia apribojimo laikotarpiu

 

X

Buvote atleistas iš pareigų (darbo) už nusižengimus

 

X

 

tel. 8-342-30671

el. paštas: rimutelazdauskiene@gmail.com

 

Pareigybės aprašymas.

 

DARBO GRAFIKAS

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

  8.00–15.30

   8.00–15.30

   8.00–17.00

    8.00–15.30

   8.00–14.30

Pietų pertrauka

 

  11.30–12.00