į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Mokiniai » Gimnazijos pirmūnai

2017-2018 m. m. I-ojo pusmečio pirmūnai:

 

Ugnė Račylaitė, Ia

Gabija  Gražulytė, Ib

Gabija Guntoriūtė, Ib

Skaistė Vaitkevičiūtė, Ib

Deimantė Mackevičiūtė, Ic

 Arnas Andziulis, IIa

Miglė Rickevičiūtė, IIb

Ieva Antanavičiūtė, IIIc

V.Kokanskytė, IIIc

Monika Marazaitė, IIIv

 Lineta Ragažinskaitė, IIIv

 Ieva Žarskytė, IVc


2016-2017 m. m. pirmūnai:

 

Arnas Andziulis, Ia kl.

Karolina Jablonskytė, Ia kl.

Miglė Rickevičiūtė, Ib kl.

Ugnė Rickevičiūtė, IIa kl.

Paulius Sabaliauskas,IIb kl.

 Ieva Antanavičiūtė, IIc kl.

Vilma Kokanskytė, IIc kl.

Paulius Kuliešius, IIIa kl.

 Lina Grigaitytė, IIIb kl.

 Daiva Kanclerytė, IIIb kl.

Ieva Žarskytė, IIIc kl.


2016-2017 m.m I-ojo pusmečio pirmūnai:

 


Arnas Anziulis Ia kl.
Miglė Rickevičiūtė Ib kl.
Ugnė Rickevičiūtė IIa kl.
Ieva Antanavičiūtė IIc kl.
Vilma Kokanskytė IIc kl.

 


2015-2016 m.m. pirmūnai

 

I a, Ugnė Rickevičiūtė

     Gabrielė Šomkaitė

I b, Agnė Puskunigytė

I c, Ieva Antanavičiūtė

      Vilma Kokanskytė

      Sandra Patapaitė

II b, Daiva Kanclerytė

II c, Ieva Žarskytė

III b, Aistė Dobilaitė

        Domas Ziegoraitis

III c, Rytis Astrauskas

IV b, Eglė Buzaitytė

        Greta Paulauskaitė

        Gabrielius Zaveckas

IV v, Lukas Gasiūnas


2015-2016 m.m I-ojo pusmečio pirmūnai:


1. Gabrielė Šomkaitė Ia
2. Milda Abraitytė Ib
3. Marija Ieva Įkasalaitė Ib
4.Agnė Puskunigytė Ib
5. Ieva Antanavičiūtė Ic
6. Vilma Kokanskytė Ic
7. Daiva Kanclerytė IIb
8. Ieva Žarskytė IIC
9. Aistė Dobilaitė IIIb
10. Eglė Buzaitytė IVb
11. Lukas Gasiūnas IVv
 

 


2014–2015 M. M. PIRMŪNAI (MOKSLO METUS BAIGĖ LABAI GERAIS PAŽYMIAIS)

 

Klasė

Mokinio vardas, pavardė

Ib

Simona Cimblerytė

Ib

Gintarė Gudaitytė

Ic

Ramūnas Povilaitis

Ic

Ieva Žarskytė

IIb

Aistė Dobilaitė

IIc

Rytis Astrauskas

IIIb

Eglė Buzaitytė

IIIb

Gabrielius Zaveckas

IIIc

Geda Murinaitė

IIIv

Lukas Gasiūnas

IVa

Monika Šomkaitė

IVa

Dovydas Valiokas

IVb

Eva Kakliugina

IVb

Elona Paulikaitytė

 

Labai gerais pažymiais baigę 2014-2015 m. m. i - ąjį pusmetį


Simona Cimblerytė Ib
Eglė Buzaitytė IIIb
Gabrielius Zaveckas IIIb
D.Valiokas IVa
Eva Kakliugina IVb
Elona Paulikaitytė IVb

 


 

Labai gerais pažymiais baigę 2013-2014 m. m.

 

 1.  

Ib

Aistė Dobilaitė

 

 1.  

 

Greta Geištoraitytė

 

 1.  

Ic

Rytas Astrauskas

 

 1.  

IIb

Eglė Buzaitytė

 

 1.  

 

Gabrielius Zaveckas

 

 1.  

IIc

Geda Murinaitė

 

 1.  

IId

Margarita Aleksynaitė

 

 1.  

IIIa

Dovygas Valiokas

 

 1.  

 

Monika Šomkaitė

 

 1.  

IIIb

Eva Kakliugina

 

 1.  

 

Elona Paulikaitytė

 

 1.  

IVc

Jurgita Kuknauzaitė

 

 1.  

IVd

Rūta Dailidavičiūtė

 

 1.  

 

Gerda Šalčiūnaitė

 


Skelbiame mokinius, kurie 2013-14 m.m. I - ąjame  pusmetyje turi gerus ir labai gerus pažymius:

 

 

Klasė

Mokėsi labai gerai

Mokėsi gerai

Ia

 

K. Aušiūraitė

 

G. Barišauskaitė

 

D. Rinkevičiūtė

 

V. Savickytė

 

S. Švytoraitytė

 

M. Žiliukaitė

Ib

 

M. Bielskutė

 

M. Dambrauskaitė

 

A. Dobilaitė

 

G. Geištoraitytė

 

G. Gražulytė

 

D. Leonavičius

 

M. Mažerimas

 

D. Ziegoraitis

Ic

R. Astrauskas

D. Ališauskas

 

D. Pauža

 

B. Račkauskaitė

 

S. Ravaitytė

 

G. Šomkaitė

IIa

 

V. Adomaitytė

 

A.Augustaitis

 

L. Dėdelytė

 

S. Mykolaitytė

IIb

E. Buzaitytė

L. Drazdys

G. Zaveckas

O. Dubauskas

 

J. Masaitytė

 

G. Paulauskaitė

 

E. Socilaitė

 

J. Valaitis

IIc

G. Murinaitė

G. Bubnaitytė

 

I.Čerekavičiūtė

 

A.Raudonius

 

P. Šlikas

 

D. Ustinovaitė

 

A.Viktoravičiūtė

IId

M. Aleksynaitė

V. Gudaitytė

 

A.Mažeikaitė

 

I.Želvytė

IIIa

D. Valiokas

S. Alkevičiūtė

M. Šomkaitė

S. Pečelionytė

 

G. Vendzinskaitė

IIIb

E. Kakliugina

G. Butkeraitytė

E. Paulikaitytė

A. Čižeika

 

G. Jasulaitis

 

V. Jurkšaitytė

 

M. Mikalaitytė

 

P. Pasaulytė

 

 

 

 

A.Penkaitis

 

S. Račylaitė

 

S. Salasevičiūtė

 

O. G. Uldinskaitė

IIIc

 

A.Čirvinskaitė

 

K. Kalinauskaitė

 

E. Kazlauskas

 

R. Kriaučiūnaitė

 

T. Mikelkevičiūtė

 

M. Rinkevičiūtė

 

S. Zigmantaitė

IIId

 

I.Grigaitytė

 

S. Sakalauskaitė

 

S. Švytoraitytė

IVa

 

R. Lieponiūtė

 

S. Linkevičiūtė

 

A.Mickevičiūtė

 

M. Skeltytė

IVb

 

P. Adomaitis

 

R. Malinauskaitė

 

D. Navickaitė

 

E. Nestronaitė

 

J. Vekerotas

IVc

J. Kuknauzaitė

J. Jasulaitytė

IVd

 

R. Dailidavičiūtė

 

R. Sabaliauskaitė

 

L. Stepanauskaitė

 

G. Šalčiūnaitė

 

G. Venskūnaitė