į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Mokiniams » Mobilių grupių sudarymo principai

Mobilių grupių sudarymo principai


1.Profilio pakraipos formavimo.

Nutarta: moksleivis renkasi pakraipą pagal mokyklos pasiūlytą turinį, kuriam išnaudojamos 26-27 savaitinės valandos. Likusias savaitines valandas moksleivis paskirsto savo nuožiūra.

2.Mobilių grupių sudarymo principų.

Nutarta: mobilias grupes sudaryti iš to paties ar skirtingo profilio moksleivių. Formuojant mobilias grupes atsižvelgti į:

a)pasirinktą mokymosi kursą;

b)pasirinktą to dalyko mokymuisi savaitinių valandų skaičių;

c)pasirinktą profilį;

d)pasirinktą profilio pakraipą.

3.Profilio, pakraipos, dalyko, kurso ar modulio pakeitimo tvarkos.

Nutarta: moksleivis norintis pakeisti pakraipą, pasirinktą dalyką, pradėti mokytis dalyką, kurio nesimokė ar pakeisti dalyko kursą, privalo išlaikyti įskaitą pažymiui iš dalyko programų skirtumo. Keičiant kursą iš aukštesnio į žemesnį - įskaitos laikyti nereikia, jei moksleivis sutinka su turimu pažymiu. Laikant įskaitą po pusmečio, įskaitos pažymys tampa pusmečio pažymiu, o laikant įskaitą mokslo metų pabaigoje - metiniu pažymiu.

            Profilį, kursą ar pakraipą galima keisti:

III klasėje - po I pusmečio, išlaikant įskaitą per  2 dienas po pusmečio pabaigos;

                    pasibaigus mokslo metams, išlaikant įskaitą per 4 dienas po pusmečio pabaigos.

IV klasėje - iki 09-15 dienos

                    po I pusmečio, išlaikant įskaitą per 2 dienas po pusmečio pabaigos.

            Apie norą laikyti įskaitą moksleivis privalo informuoti mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, dėstantį mokytoją ir klasės vadovą ne vėliau kaip prieš 2 savaites.