į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Mokiniams » Mokymosi lygių keitimas
Mokymosi lygių keitimo tvarka
 

1.Mokinys, norintis keisti pakraipą, pasirinktą dalyką, kurio nesimokė ar pakeisti dalyko kursą iš bendrojo į išplėstinį, privalo išlaikyti įskaitą pažymiui iš dalyko programų skirtumo.

 2.Keičiant kursą iš aukštesnio į žemesnį - įskaitos laikyti nereikia jei moksleivis sutinka su turimu pažymiu. 

 3.Laikant įskaitą po pusmečio išlaikytos įskaitos pažymys tampa pusmečio pažymiu, o laikant įskaitą mokslo metų pabaigoje įskaitos pažymys tampa metiniu pažymiu;

4.Profilį, kursą ar pakraipą galima keisti:

III klaseje: po I pusmečio, išlaikant įskaitą per 2 dienas po pusmečio pabaigos;

                 pasibaigus mokslo metams, išlaikant įskaitą per 4 dienas po mokslo metų pabaigos;

IV klasėje: iki 09-15d.

                  Po I pusmečio pabaigos;

5.Apie norą laikyti įskaitą moksleivis privalo informuoti mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, klasės vadovą ir dėstantį mokytoją ne vėliau kaip prieš 2 savaites.

6.Įskaitos laiką nustato gimnazijos pavaduotojas ugdymui, suderinęs su dėstančiu mokytoju.