į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 

Pagalba mokiniui » Profesinis orientavimas
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2017-2018 m.m.

 

PROFESINIO ORIENTAVIMOSI 

 

Paskirtis

Konsultuoti mokinius,  mokytojus bei miesto bendruomenės narius.

 

Tikslas.

Mokinių gebėjimų planuoti karjerą, socialinį aktyvumą, savarankiškumą ir atsakomybę už savo profesinę veiklą, ugdymas.

 

Uždaviniai:

1. Įvairių formų individualių ir grupinių karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai  paslaugų teikimas.

           2. Veiklų susijusių su asmenybės pažinimu, profesijos pasirinkimu organizavimas ir vykdymas.

3. Informacijos reikalingos planuojant karjerą, renkantis mokymosi įstaigas, profesinės veiklos sritį             kaupimas bei sklaida.


Mokinių  profesinio orientavimo darbo grupė:

Rūta Šukaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (grupės vadovė);

Jolanta Janulaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Rimutė Lazdauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Žavinta Galinaitienė, socialinė pedagogė, profesinio orientavimo koordinatorė;

Alma Kalinauskienė, bibliotekininkė, profesinio informavimo konsultantė;

Audronė Jarutytė, psichologė, mokinių ugdymo karjerai specialistė;

Alfonsas Juškevičius, mokytojas;

Dalia Viliušienė, mokytoja.

 


NAUDINGOS NUORODOS

 

 

Veikla užsienyje:

Profesinio kryptingumo testus rasite šiose svetainėse:

Asmenybės pagal MBTI testas

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas

Profesijos testas

Tinkamo darbo testas

Testai anglų kalba

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

Profesijų vadovas

Profesijų klasifikatorius

Stojamojo balo skaičiuoklė

Bendras priėmimas į aukštojo mokslo institucijas Lietuvoje

Studijos užsienyje

VAIZDINĖ MEDŽIAGA

Filmukai apie karjeros planavimą
http://www.euroguidance.lt/metodine-medziaga/priemones/vaizdines-priemones/Filmukai-apiekarjeros-planavima

Filmai apie profesijas
http://www.euroguidance.lt/metodine-medziaga/priemones/vaizdines-priemones/Filmai-apieprofesijasTESTAI


VEIKLA
 

Gimnazistų išvyka  (2015-2016 m.m.)
 

   Balandžio 21 dieną gimnazistai lankėsi VSAT Lazdijų rinktinės Kybartų ir Lieponos užkardose, kur vyko atvirų durų diena. Jos metu mokiniai apžiūrėjo darbo vietas, ginklus, automobilius.

   Gimnazistai įdėmiai klausėsi pasakojimo apie pasieniečių vykdomus patikrinimus atvykimo bei išvykimo kryptyse. Pareigūnai parodė VSAT dokumentų patikros įrangą klastotėms aptikti bei specialią techniką pasislėpusių asmenų paieškai.

   Budėtojo patalpoje buvo supažindinti su vaizdo stebėjimo įranga bei kitomis techninėmis priemonėmis, skirtomis sienos apsaugai. Gimnazistams buvo papasakota apie pasieniečių sulaikytas dokumentų klastotes bei vykdomus detalius transporto priemonių bei asmenų patikrinimus. Kinologas D. Lipitonas su vokiečių avigane Bona pademonstravo bendrą paklusnumo ir sulaikomo sienos pažeidėjo pasirodymą.

 

 

 


 

 
SUSITIKIMAI, PADEDANTYS PLANUOTI ATEITĮ (2015-2016 m.m.)
 

   Kovo 16 dieną gimnazijoje lankėsi VDU dėstytojų komanda. VDU Dr. Gintarė Žukaitė vedė paskaitą „Žmogaus teisės. Kokias teises turime?“, dokt. Danguolė Kalinauskaitė „SMS, el. laiškai, Skype pokalbiai, įrašai Facebooke, Twitteryje – šiuolaikiniai tekstų žanrai?“, doc. A. Kanapickis „Mobilūs telefonai: gandai ir baimės“. Šios paskaitos tiek mokiniams, tiek mokytojams suteikė naujų žinių ir minčių apie tai, apie ką kartais giliau nesusimąstome. Doc. Dr. Vytauto Liesionio paskaita „Ekonomika ne man“ privertė ypatingai susimąstyti, todėl paskaitos laikas buvo pratęstas dėl įdomios diskusijos tarp dėstytojo, mokytojų ir mokinių. Bene didžiausią įspūdį paliko doc. Sigitos Pečiulytės „Paradoksai matematikoje ir gyvenime“ bei doc. Sauliaus Šatkausko „Ko kairysis smegenų pusrutulis negali pasakyti dešiniajam?“ paskaitos. Abi paskaitos sužadino norą domėtis, klausti bei aptarti kasdienius nepaaiškinamus dalykus.

 

 

 

   Po paskaitų mokiniai, kurie domisi universitetu, turėjo galimybę išgirsti viską, ką norėjo. Buvo pristatytos stojimo sąlygos, studijų programos, stojamieji balai, universiteto veiklos bei įsidarbinimo galimybės pabaigus universitetą. Apklausti mokiniai atsakė, jog liko labai patenkinti VDU diena gimnazijoje.  „Buvo labai įdomu.“ (Markas). „Labai naudingas dalykas neapsisprendusiems mokiniams, sudomina savo studijomis bei skatina ir motyvuoja siekti ne tik vidurinio išsilavinimo.“ (Evelina).

 

 

   Atviros dienos ir universitetų atstovų lankymasis gimnazijoje padeda mums, mokiniams, planuoti savo ateitį, galvoti, ko mes norime iš savo gyvenimo, bei  rinktis dalykus, kurie mums yra įdomūs, o ne visuomenės primesti. Dėstytojų paskaitos ir diskusijos padėjo sužinoti apie galimybes, kurias mes turime, bet ne visada išnaudojame. Aš nuoširdžiai tikiu, jog ne vienas gimnazijos mokinys rinksis studijas Vytauto Didžiojo universitete.

 

 

Karjeros dienoje I – okų tėveliai ir svečiai (2015-2016 m.m.)
 

   Pirmadienį gimnazijoje vyko karjeros dienos renginys skirtas I-oms gimnazijos klasėms. Septintos pamokos metu savo patirtimi kaip teisingai pasirinkti profesiją, ar norimą darbą dalijosi mokinių tėveliai: Kybartų pataisos namuose dirbantys Oksana ir Ričardas Siaurusaičiai, pašto viršininkė Jolita Ramanauskienė, darželio-mokyklos „Ąžuoliukas“ sekretorė – buhalterė Daiva Rudaitienė. Taip pat svečiavosi pataisų namų psichologė Ingrida Kalinauskienė, bei Kybartų seniūnijos socialinė darbuotoja Aušra Bukučinskienė.