į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Pagalba mokiniui » Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

 

      Tai grupė specialistų, kurie analizuoja mokinių mokymosi sunkumų priežastis, įvertina jų pobūdį, nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, koordinuoja ugdymo programų pritaikymą spec. poreikių mokiniams.  Jei iškyla būtinybė, kreipiasi į pedagoginę psichologinę tarnybą.

 

 

Vaiko gerovės komisijos nariai:

 

GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

 

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Kontaktiniai duomenys

Kabinetas

Jolanta Janulaitytė

Komisijos pirmininkė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

pavaduotojadonelaitis@gvilkaviskis.lt

8-342-30671

37 kab.

Rūta Šukaitytė

Specialioji pedagogė

ruteliss@gmail.com

8-342-30671

37 kab.

Žavinta Galinaitienė

Socialinė pedagogė

zavintagal@gmail.com

115 kab.

Audronė Jarutytė

Psichologė

audrone.jarutyte@gmail.com

38 kab.

Vilija Stasaitienė

Dorinio ugdymo (tikybos)  mokytoja

vrusinskaite@gmail.com

301 kab.

Rasa Stumbrienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

rstumbriene.vsb@gmail.com