į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Naujienos » Straipsniai
Gabių mokinių pagerbimo šventė gimnazijoje

    Gabūs vaikai – mūsų šalies turtas, kuriuo verta didžiuotis ir kurį reikia puoselėti.

Baigiantis mokslo metams Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokiniai, jų tėvai, mokytojai susirinko į tradicinę gabių mokinių ir jų mokytojų pagerbimo šventę.

Šiemetiniai konkursų ir olimpiadų rezultatai vėl leidžia džiaugtis nuolatinio nuoseklaus darbo rezultatais. Už aukščiausius pasiekimus rajoninėse, respublikinėse olimpiadose ir konkursuose

 buvo pagerbti geriausi ir gabiausi gimnazijos mokiniai bei jų mokytojai. Gabiausiems mokiniams bei mokytojams įteikti nuolatinių gimnazijos partnerių - Pasaulio kybartiečių draugijos kybartiečių mokslininkų fono, įsteigto už aukštus pasiekimus dalykinėse olimpiadose, konkursuose ir mokslinę bei visuomeninę veiklą gabiems mokiniams skatinti, padėkos raštai bei piniginiai prizai.

     Gera prisiminti ir bendradarbiauti su kybartiečių mokslininkų fondo steigėjais: prof. dr. Romu Baronu, prof. dr. Nijole Drazdiene, dr. Ramučiu Drazdžiu, prof. dr. Rūta Girdzijauskiene,
dr. Vytautu Iešmantavičiumi, prof. dr. Mindaugu Jurkynu, doc. dr. Arūnu Mickevičiumi, doc. dr. Zita Sabaliauskiene, prof.dr. Vytautu Šlapkausku, dr. Ramūnu Valioku, doc.dr. Alina Vaškelyte
dr.
Juozu Vyšniausku bei  Meno ir kultūros fondo steigėjais: prof. dr. Rūta Girdzijauskiene, kompozitore Nijole Sinkevičiūte, chorvede Žydre Sinkevičiūte, menininke Egle Vitoniene.

 Šiais metais Pasaulio kybartiečių draugija įsteigė premiją ir už sportinius pasiekimus.

     Gimnazijos direktorius Saulius Spangevičius dėkodamas mokiniams bei juos ruošusiems mokytojams sakė, jog didžiuojamės mokiniais, didžiuojamės jų mokytojais, kurie neskaičiuodami savo papildomo laiko, kaip prioritetą renkasi jaunuolio sėkmę, džiaugiamės jų rezultatais olimpiadose ir konkursuose.  Tai rodo ir puikų mokytojų įdirbį. Vadovas dėkojo nuolatiniams rėmėjams už bendradarbiavimą ir  pinigines premijas.

     Premijas geriausiems gimnazistams įteikęs profesorius Romas Baronas, džiaugėsi  pasiektais aukštais rezultatais, kurie įvertinti respublikos mastu. „Tik didele valia ir ryžtu įgyvendinate savo tikslus. Malonu, kad Lietuvoje ir pasaulyje garsinate Kybartų vardą. Linkiu ir ateityje siekti didžiausių laimėjimų ir rezultatų,“ -  sakė profesorius.

Mokiniams visi linkėjo atrasti save ir išlikti savimi, rasti savo tikrąjį kelią bei siekti užsibrėžtų tikslų. Nepamiršti ir mokinių tėveliai, ir pedagogai. Jiems padėkota už tai, kad palaiko savo atžalas, juos skatina, padrąsina ir motyvuoja.

      Taip, regis, kuriama nenutrūkstama tobulėjimo gija, perduodama ankstesnių kartų. Dėkojame Pasaulio kybartiečių draugijai už gimnazistų pasiekimų įvertinimą, džiaugiamės jausdami jos paramą ir globėjišką rūpestį gimnazija.

      Tradiciškai šventę vainikavo gimnazijos „Metų mokinio“ ir „Metų klasės“ rinkimai. Komisijos sprendimu nominacijos įteiktos I a klasės mokiniui Titui Krašauskui ir II a klasei.