į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Naujienos » Straipsniai
Sveikiname KENGŪROS laimėtojus

2024-04-25

Kovo 21 d. vyko tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA 2024. Nemažai mokinių jame, ...

plačiau
 
Netradicinė muzikos – literatūros pamoka

2024-04-25

Balandžio 24 d. gimnazijoje lankėsi Lietuvos operos solistė,  tarptautinių konkursų laureatė Sigutė Trimakaitė...

plačiau
 
Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dailės ir technologijų miniatiūrų konkursas „Pasivaikščiojimas su Donelaičiu“

2024-04-23

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, minėdama poeto Kristijono Donelaičio 310-ąsias gimimo metines, organizavo Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dailės ir technologijų miniatiūrų parodą-konkursą...

plačiau
 
Pravėriau vario vartelius

2024-04-23

Septynioliktasis  Respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas „Pravėriau vario vartelius“, kurį organizavo Kretingos rajono Salantų meno mokykla, sulaukė 250 darbų iš 52 ugdymo įstaigų, mokinius ruošė 63 pedagogai...

plačiau
 

Pagal 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 35.3. punktą, balandžio 23 d. gimnazijoje prasideda trijų dienų pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursas I-ų gimnazijos klasių mokiniams. Jo metu mokiniai susipažins su pilietiškumo svarba asmenybei, pneumatinio ginklo valdymu, mokysis suteikti pirmąją pagalbą bei išgyvenimo lauko sąlygomis pagrindus. Įgytas žinias praktiškai pritaikys žygyje. PGĮK įgyvendina Lietuvos Šaulių Sąjunga.


 

 
 
Pamokos antrokams netradicinėje erdvėje „Solidarumas – migracijos krizė ir pabėgėlių integracija Lietuvoje“

2024-04-18

Edukacinės pamokos II klasių mokiniams vyko balandžio 12 dieną Kybartų pasienio užkardoje, kurios  buvo integruotos anglų ir rusų kalbų mokytojų M.Ryckienės, R. Valiokienės ir V.Imbrasienės. Užsiėmimą užkardoje pravedė pasienietė Neringa Grigutienė...

plačiau
 

PRANEŠIMAS DĖL VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ ,,RASOS‘‘ MOKYKLOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJOS

 

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 ir 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 ,,Dėl mokyklų, vykdančių švietimo programas, tinklo kūrimo tvarkos patvirtinimo‘‘ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B-TS-323 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Vilkaviškio r. Kybartų ,,Rasos‘‘ mokyklą, prijungiant ją prie Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui‘‘, pranešame apie parengtą Vilkaviškio r. Kybartų ,,Rasos‘‘ mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos sąlygų aprašą.

 

    Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga:

    Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – J. Basanavičiaus g.  72, Kybartai, Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., kodas 190485294,  registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – valstybės įmonės Registrų centro Vilkaviškio filialas (Juridinių asmenų registras), savininkas – Vilkaviškio rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba ir Savivaldybės meras.

 

    Reorganizuojama įstaiga:

    Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – Darvino g. 4, Kybartai, Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., kodas 301085864, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – valstybės įmonės Registrų centro Vilkaviškio filialas (Juridinių asmenų registras), savininkas – Vilkaviškio rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba ir Savivaldybės meras. 

 

    Reorganizavimo būdas – prijungimas, Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokykla tampa Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos struktūrine dalimi – skyriumi, kurio pavadinimas – Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos „Rasos“ skyrius.

 

    Po reorganizavimo nuo 2024 m. rugpjūčio 31 d. Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija su „Rasos“ skyriumi, kaip juridinis asmuo, tęsia savo veiklą.

 

    Reorganizavimo sąlygų aprašas skelbiamas reorganizacijoje dalyvaujančios įstaigos interneto svetainėje http://kristijonasdonelaitis.lt/ bei Vilkaviškio krašto laikraštyje „Santaka“.

    Vilkaviškio r. Kybartų ,,Rasos‘‘ mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos sąlygų aprašas.


 

 
 

Gimnazijai reikalingas laborantas, pageidautina turintis gamtos mokslų srities išsilavinimą. Darbo krūvis 1 etatu.

Teirautis telefonu (8342) 30 506.


 

 
 

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija įdarbintų psichologą 1 etatu.  Darbo sutartis neterminuota.
Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, psichologo kvalifikacija. Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 
Gebėti bendradarbiauti su mokytojais, kitais specialistais ir mokinių tėvais, sprendžiant mokinio problemas. Inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.
Kontaktai: tel. (8342) 30564, (8342) 30 506, el. p. kybartugimnazija@vilkaviskis.lt


 

 
 

Gimnazijai reikalingas specialusis pedagogas 0,25 etato krūviu.

Teirautis telefonu (8342) 30 506.


 

 
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   sekantis  >>