į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 


Įgyvendinamos programos » Kūrybinės jungtys

Džiaugiamės turėdami galimybę tobulėti dalyvaudami kultūrinės edukacijos sistemos vykdomoje programoje „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“. tai tęstinė programa, skirta atskleisti ir ugdyti mokinių bei mokytojų kūrybingumą ir kitas svarbiausias kompetencijas, padėti mokykloms kurti aktualų, XXI amžiaus savastį atliepiantį ugdymo procesą, padėti praktiškai spręsti iškilusius mokymo(si) iššūkius.


     Programos gairės 2021-2022Projektas „Tyrinėjimo menas“ pasibaigė repu

 


 „Kūrybinių jungčių“ veiklos analizė

 

 

 

 

Priemonė

Metodai

Veikla

Kortelės

 • S.Eidrigevičiaus
 • Dixit
 • Atminties lavinimo (loto)

Klausimo kėlimas pagal korteles, savęs pažinimas, analizė, žodyno turtinimas, iškalbos mokymas, bendravimas-bendradarbiavimas.

 

 1. Kuo aš panašus į kortelę?
 2. Papasakoti apibūdinant tris korteles, draugas turi atpažinti;
 3. Kortelių pagalba kurti pasaką atverčiant kitą kortelę iki tada, kol atverčiama tokia pati. Tada pasakojimą tęsia kitas;

 

Voratinklis

Kritinis mąstymas, kūrybiškumas, savęs stebėsena, problemos (tikslo) nusistatymas.

 

 1. Savo kritinio mąstymo įpročių įvertinimas, atidedant atskaitos taškus voratinklyje, kai 0 proc. centre, o 100 proc. išorėje. (Priedas Nr.1)
 2. Asmeninis kūrybiškumo įvertinimas atidedant atskaitos taškus voratinklyje, kai 0 proc. centre, o 100 proc. išorėje. (Priedas Nr.2)

Asmenybės tipų nustatymas

Stipriųjų ir silpnųjų asmenybės savybių įsivertinimas.

 

 1. Iš pateikto savybių sąrašo iškirpti ir priklijuoti teiginius labiausiai tinkančius asmeniui; (Priedas Nr.3)
 2. Pagal pateiktus bruožus suskaičiuoti, kurių bruožų yra daugiausiai;
 3. Pateikti asmenybės apibūdinimą iš pateiktos metodikos. (Priedas Nr.4)

LKBK kronikos spaudos namai

Ekskursija į Kybartų miesto klebonija

Paskaita, istorinių šaltinių nagrinėjimas, integruotų pamokų planavimas.

1972-1988 m. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika 

 1. Išvyka į LKBK kronikos spausdinimo vietą (klebonija).
 2. Pritaikyti surinkta medžiagą sukuriant integruotas pamokas.

Siūlomos integruotų pamokų temos:

 1. Istorija ir geografija „Kronikos kelias sovietmečiu“,
 2. Lietuvių kalba ir informatika „Raštvedybos reikalavimai“,
 3. Rusų kalba ir tikyba „Katalikai ir stačiatikiai – du tikėjimai“,
 4. Lietuvių kalba ir dailė „Simbolių – ženklų kalba“,
 5. Lietuvių k., chemija ir biologija „Situacija iš kronikos spausdinimo“.

 MO muziejus Vilniuje

https://mo.lt/

Virtualūs turai: https://mo.lt/tinklarastis/kategorijos/virtualus-turai/

Paveikslų ir nuotraukų analizė;

 

 1. Parodos / ekspozicijos apžiūra;
 2. L. Šalčiūtės paveikslų analizė ir mokymai, kaip analizuoti dailės kūrinį („kas vyksta?“; „ką matau, kad taip sakau?“; „ką dar matau?“);
 3. Sovietinių nuotraukų paroda ir analizavimas, kaip nuotraukos veikia mūsų emocijas, būsenas;
 4. Masinėje žmonių nuotraukoje išsirinkti, kur esu aš, ir pagrįsti, kodėl ten aš.

Skalvijos kino centras.

https://skalvija.lt/

Edukacinė programa „Mokomės iš kino“

https://skalvija.lt/edukacija/

Filmo analizavimas pagal filmo kūrimo dalis, principus

 1. Filmo „Aš niekada neverkiu“ peržiūra (rež. Piotr Domalewski)
 2. Klausimai analizei: (Priedas Nr.5)

Vytauto Kasiulio dailės muziejus Vilniuje

https://www.lndm.lt/vkdm/

Dailės kūrinių analizė

 1. Muziejaus eksponatų (paveikslų, skulptūrų...) pritaikymas vedant įvairių mokomųjų dalykų pamokas

Kybartų požemiai

Kybartų bendruomenės pirmininkas Vitas Katkevičius, tel. Nr. +37061285242

Susipažinimas su Kybartų istorija

 

 

 

Istorijos pasakojimas

 

Eilėraščio interpretacija ir kūrimas

 

 

 1. Istorinio konteksto panaudojimas įvairių dalykų pamokose;
 2. Istorinių faktų siejimas su vienu iš pateiktų daiktų;
 3. Asmeninės istorijos, susijusios su geležinkeliu, pasakojimas ir raktinių žodžių išskyrimas;
 4. Henriko Radausko eilėraščio sudėjimas iš sukarpytų eilučių – sukuriama nauja prasmė;
 5. Pasakojimai apie asmeninę nuotrauką, išskiriami raktiniai žodžiai, iš kurių kuriamas eilėraštis.