į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
K.Donelaičio metų renginiai
Trys šimtai ąžuolų Kristijonui Donelaičiui
 

   Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija šiemet mini poeto vardo suteikimo penkiasdešimtmetį. Visai neseniai Kybartuose vyko mokslinė-praktinė konferencija „Kitaip kalbėtis su Donelaičiu“, sukvietusi ne tik mokytojus iš visos Lietuvos, bet ir rašytoją Regimantą Tamošaitį, Gintarę Adomaitytę, Darių Kuolį ir kt. Gimnazija turi kuo pasididžiuoti, mat ji – vienintelė švietimo įstaiga respublikoje, pavadinta literatūros pradininko vardu. Konferencijos metu gimnazijos direktorius užsiminė, kad  šiais metais bus organizuojami ne tik įvairių dalykų projektai, parodos, bet ir žygiai, skirti poetui atminti.

   Gimnazijos administracijai kilo dar viena idėja – pasodinti 300 ąžuolų Kristijonui Donelaičiui.  Organizaciniais reikalais užsiėmė Kybartų gimnazijos direktorius Saulius Spangevičius, kurio iniciatyva susirinko ne tik mokiniai, bet ir visa gimnazijos bendruomenė. Ąžuolų sodinimo talkoje taip pat dalyvavo Pasaulio kybartiečių draugijos nariai, Kybartų seniūnas, progimnazijos direktorius, Kybartų „Darnos" direktorius, Vilkaviškio rajono meras ir kt. Šio gausaus būrio dėka prie Virbalio tvenkinio buvo pasodinta gerokai daugiau kaip 300 ąžuolų. „Kai suaugs – bus gražu“ – įspūdžiais dalinosi Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Janulaitytė.

 

 

 


Koncertas
 

Šventinio koncerto skirto Kristijono Donlaičio 300 -osioms gimimo metinėms akimirkos.

 

 

 

 

 


Konferencija
 

 Konferencijos skirtos Kristijono Donelaičio 300 -osioms gimimo metinėms akimirkos.

 

 

 

 

 

 

 

 

SKELBIAME KONKURSŲ NUGALĖTOJUS
 

    Minint Kristijono Donelaičio jubiliejų gimnazijoje buvo organizuoti mokinių rašto ir dailės darbų konkursai. Dalyvauti konkursuose pakviesti visų Vilkaviškio rajono mokyklų 9-12 klasių mokiniai.

    Kovo 14 d., konferencijoje „Kitaip kalbėtis su Donelaičiu“ buvo paskelbti ir apdovanoti konkursų nugalėtojai bei padėkota  juos ruošusiems mokytojams..

 

RAŠTO DARBŲ KONKURSO NUGALĖTOJAI

 

 

Mokinio vardas, pavardė

Mokykla, klasė

Ruošusio mokytojo vardas, pavardė

Laimėta vieta

9-10 klasių grupė

Gabrielius Zaveckas

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, IIb klasė

Nijolė Černauskienė

I

Modestas Mažerimas,

Domas Ziegoraitis

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, Ib klasė

Rima Gutkovienė

II

11-12 klasių grupė

Meda Mikalainytė

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, IIIb klasė

Nijolė Černauskienė

I

Rasa Valaitytė

Gražiškių gimnazija, III klasė

Aldona Adomaitytė

II

Agnė Rainytė

Virbalio vidurinė mokykla, 11 klasė

Inga Kardauskienė

III

 

DAILĖS DARBŲ KONKURSO „METŲ LAIKAI ŠIUOLIKINIU ŽVILGSNIU“ NUGALĖTOJAI

 

 

 

Mokinio vardas, pavardė

Mokykla, klasė

Ruošusio mokytojo vardas, pavardė

Laimėta vieta

9-10 klasių grupė

Eglė Buzaitytė

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, IIb klasė

Dalia Viliušienė

I

Silvija Mykolaitytė

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, IIa klasė

Dalia Viliušienė

II

Auksė Seliokaitė

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, IIc klasė

Jolanta Janulaitytė

III

11-12 klasių grupė

Rūta Kriaučiūnaitė

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, IIIc klasė

Jolanta Janulaitytė

I

Monika Skeltytė

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, IVa klasė

Jolanta Janulaitytė

II

Paula Pasaulytė

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, IIIb klasė

Jolanta Janulaitytė

III

 

    Sveikiname konkursų nugalėtojus. Dėkojame grožio ir estetikos centrui „Okeanija“ bei grožio salonui „DoFa“ už įsteigtus prizus.

 

Mokiniai dalijosi patirtimi ir įspūdžiais
 

    2014 metų sausio 24 dieną K.Donelaičio gimnazijoje vyko jau tradiciniu tapęs rengiamas projektas – „Mokinys mokiniui“, kurio metu gimnazijos trečiokai pristatė lietuvių literatūros pamokų apie Kristijoną Donelaitį projektinę veiklą. Ši veikla buvo pristatyta I-II klasių mokiniams, kad jie galėtų labiau susipažinti su literatūros pradininko kūryba, poemos „Metai“ įžvalgomis. Trečiokų projektinės veiklos tikslas buvo pateikti K. Donelaičio gyvenimą ir jo kūrybą kitaip: atskleisti poemos simbolius dailės darbuose, sukurti eiles ar prozą, pristatyti būrų vaikų žaislų įvairovę, netgi parengti video medžiagą – „Klausimėlį“. Jaunesnieji mokiniai susidomėję stebėjo trečiokų kūrybinius darbus ir, pasak pasisakiusiųjų, jau dabar galvojo, kokią projektinės veiklos formą patys ateityje pasirinktų.

 

 

 

 

   Projekte „Mokinys mokiniui“ šiemet buvo pristatyta lietuvių literatūros pamokų patirtis, tačiau manome, jog ir kitų dalykų patirtis žemesniųjų klasių mokiniams būtų įdomi.

 

                                                                          Meda Mikalainytė, III klasės mokinė


ATVIRA PAMOKA
Minint 300-ąsias Kristijono Donelaičio metines

 

        „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą, /Ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės...“ – kiekvienas iš mūsų iki pat širdies gelmių žinome, kad šiais įsimintinais žodžiais kadaise savo poemą „Metai“ pradėjo evangelikų liuteronų pastorius Kristijonas Donelaitis. Manau, kad būtų didelė gėda save vadinti lietuviu, jei nežinotume, kokių įsimintinų ir iki šių laikų nepamirštamų darbų yra atlikęs šis Mažosios Lietuvos (ir apskritai Lietuvos)  grožinės literatūros pradininkas.

       Mūsų gimnazijos mokiniai iš tiesų kiekvienais metais ypatingą dėmesį skiria Kristijonui Donelaičiui. O ne be reikalo, juk esame vienintelė mokykla respublikoje, kuriai yra suteikta garbė vadinti save šio garbingo žmogaus vardu ir pavarde. Toks neginčijamai neeilinis pripažinimas gimnazijai suteiktas 1964m. sausio 4d. Šiais metais, minėdami 300-ąsias poeto metines, mes dar labiau įsigiliname į K. Donelaičio biografiją, kūrybą ir asmenybę ne tik kaip pagal vienuoliktos klasės kurso programą besimokantys mokiniai, bet ir kaip jauni žmonės, kurie stengiasi  sudominti visus kitus gimnazijos mokinius ir netgi mokytojus, patirties pasisemti atvykstančius iš kitų mokyklų.

     Kalbant apie Kristijoną Donelaitį kaip asmenybę, reikėtų pasakyti, kad jis buvo ganėtinai jautrus, emocionalus, temparamentingas, buvo neįprastų gabumų žmogus – dainavo, grojo fortepijonu ir klavesinu, taip pat turėjo nepaprastai atvirą širdį. Tolminkiemyje pastatė bažnyčią, atstatė kleboniją, mokyklą, iš savo paskutinių lėšų pastatė našlių namus (juose po Donelaičio mirties apsigyveno jo žmona Ana Regina), išsireikalavo, kad mišios vyktų ne tik vokiečių, bet ir gimtąja lietuvių kalba. Poetas buvo nenuilstantis kovotojas su kolonistais, nepabūgo stoti kovon su neteisybe, nebijodavo prieštarauti ponams, stoti prieš jų valią. Tokių žmonių, kaip Kristijonas Donelaitis, deja, mūsų laikais pasitaiko labai retai. Kristijono Donelaičio garbei pirmasis paminklas buvo pastatytas Klaipėdoje, o 2013m. lapkričio 22 d., mūsų krašte, Marijampolėje, atidengtas poetui skirtas paminklas, sukurtas skulptoriaus - Zigmo Buterlevičiaus. Mes džiaugiamės, kad paminklo atidarymo ceremonijoje dalyvavo ir mūsų gimnazijos direktorius S. Spangevičius, lietuvių kalbos mokytojai N. Černauskienė ir M. Bučinskas, bei skaitovai, kurie po paminklo atidengimo ceremonijos skaitė ištraukas Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčioje iš parengtos literatūrinės kompozicijos.

       Na, o mūsų, Kristijono Donelaičio vardo gimnazijoje, gruodžio 12d. vyko atvira integruota lietuvių kalbos ir tikybos pamoka ( pritaikyta pamokai debatų forma) tema „Žmogus ar Dievas valdo likimą „Metuose“. Pamokos tikslas buvo išsiaiškinti ir priimti bendrą nuomonę: kas visgi lemia žmogaus likimą – Dievas ar Žmogus? Atsakyti į klausimus mums buvo pasiruošę padėti pakviesti dvasininkai: Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčios pastorius Vaidas Klesevičius ir Kybartų parapijos klebonas Vaidotas Labašauskas. Mums, mokiniams, pamokai pasiruošti padėjo lietuvių kalbos mokytoja  Nijolė Černauskienė ir tikybos mokytoja Vilija Stasaitienė.  Debatai vyko ištisas dvi pamokas, bandėme rasti bendrus sprendimus, tačiau tai padaryti nebuvo lengva, nes kiekviena grupė turėjo savo argumentus, nuomonę, kurią sklandžiai dėstė cituodami eiles iš Kristijono Donelaičio poemos „Metai“. Abu dvasininkai taip pat noriai įsijungė į diskusiją, pateikė savo mintis ir samprotavimus, tačiau, kaip bebūtų keista, paliko dar daugiau neatsakytų klausimų, kurie visą likusią dienos dalį sukosi mūsų galvose. Nepaisant ginčų, vis dėlto mes priėjome išvadą, kad Dievas labiau lemia žmogaus likimą poemoje „Metai“, tačiau  žmogus taip pat gali jį šiek tiek koreguoti ar keisti. Įdomus pamokos aspektas buvo literatūrinė provokacija – Kristinos Sabaliauskaitės knygos „Danielius Dalba ir kitos istorijos“ ištrauka, kuri pasirodė mums kaip iššūkis – mūsų, dabartinės kartos mąstymo perfrazavimas, lyginant su K. Donelaičio teigiamomis moralinėmis vertybėmis. Tai savotiškas drąsus stereotipų laužymas, kas, mūsų dideliam džiaugsmui, pakankamai objektyviai buvo įvertinta dvasininkų. Kiekviena jų mintis, ypač mūsų parapijos klebono V. Labašausko, „šovė“ į paširdžius. Pavyzdžiui, kaip ir mintis apie „vergavimą“ reklamai, kuri vis labiau „okupuoja“ šiandieninę vartotojišką visuomenę. Mūsų parapijos klebonas Vaidotas reklamą įvertino taip: „Mes perkame daiktus už pinigus, kurių neturime, kad padarytume įspūdį žmonėms, kuriems mes net nerūpime.“ Ne vienas iš mūsų po šios pamokos įsirašė šią mintį kaip pagrindinę savo „Facebook-o“ skiltyje. Iš tikrųjų buvo labai įdomu sulyginti K. Donelaičio pamokymus „Metuose“ su šiandienos aktualijomis. Tuo ir ypatingos tokios pamokos, kad sutapatina anų laikų ir šių dienų vertybes, leidžia mums pajusti gyvenimo prasmės aktualumą tada ir dabar.

     Manau, kad ši pamoka paliko mums visiems neišdildomą įspūdį ir dviprasmiškus jausmus. Išėjus iš kabineto kiekvieno galvoje krebždėjo daugybė klausimų, kuriuos sukėlė klebonų įžvalgos ir mokytojų pamąstymai... Tokios pamokos leidžia mums dar labiau gilintis į lietuvių klasikų kūrinius, pažvelgti į juos visapusiškai. Diskutuodami (debatuodami) mes labiau suvokiame, apie ką iš tikrųjų rašoma senosios literatūros tekste - poemoje ar netgi dainoje. Taigi to, ką teko patirti šiuose debatuose, mano nuomone, nepamirš nė vienas iš mūsų. Džiaugiamės savotiškai pasveikinę Kristijoną Donelaitį su jo 300-uoju gimtadieniu. Manome, jog tikrai pamoka atspindėjo jo įsitikinimus ir požiūrį į Žmogaus likimo peripetijas.       

 

Žiūrėti pamoką.

 

 

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos III klasės mokinė

                               Toma Mikelkevičiūtė


 

PARODA

 

    Lapkričio 15 d. gimnazijoje surengta RF Kaliningrado (Karaliaučiaus) miesto Vaikų dailės mokyklos projekto “Donelaičio pasaulis” kūrinių paroda.  Tapybos, grafikos, mišria technika sukurti darbai eksponuojami gimnazijos fojė, šalia Kristijono Donelaičio bareljefo. Ši paroda skirta artėjančiom poeto 300-osioms gimimo metinėms paminėti.
    Atvykę į plenerą Tolminkiemyje, Kaliningrado dailės mokyklos mokiniai savaip pamatė ir išgyveno tai, ką poetas aprašė. Juk ir pats Donelaitis yra pasakęs: Žmonės jaunystėje savo gyvastingumu yra panašūs į gyvsidabrį.KŪRYBINIAI PASIEKIMAI TARPTAUTINIAME FESTIVALYJE „METŲ LAIKAI GŪSEVE“
 

    Vis dažniau kalbama, kad 2014 metais minėsime Kristijono Donelaičio 300-ąsias gimimo metines. Lietuvių literatūros pradininko asmenybę prisimename ne tik mes, bet ir Gūsevo menų mokyklos bendruomenė. Spalio 26-27 dienomis Gūsevo menų mokykla organizavo trečiąjį festivalį „Metų laikai Gūseve“, skirtą Kristijono Donelaičio 300-sioms gimimo metinėms. Kiekvienais metais šis festivalis vis labiau profesionalėja, sukviečia daugiau gabių menininkų išmėginti savo kūrybos rezultatų, šiemet festivalio programoje dalyvavo 400 skirtingo žanro meno atlikėjų iš Kaliningrado srities, Lenkijos ir Lietuvos. Smagu, kad tarp kitų dalyvių savo darbus pristatė ir Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokiniai. Festivalio programa suskirstyta į atskirus žanrus: šokio, tapybos ir instrumentinio atlikimo. Gimnazistai komisijai vertinti pateikė tapybos darbus ir šokio atlikimą. Tarp daugelio kitų darbų buvo išskirta gimnazijos mokinių tapyba: IIb klasės mokinė Emilija Socilaitė laimėjo pirmąją vietą, o IV d klasės gimnazistė Gustė Venckūnaitė – trečiąją vietą. Merginų darbo vadovė Dalia Viliušienė. Liaudies šokių kategorijoje antrąją vietą laimėjo gimnazijos liaudies šokių kolektyvas, kurio vadovė Sonata Galinienė. Džiaugiamės pasiektais rezultatais, tikimės, jog kitame festivalyje, skirtame Kristijonui Donelaičiui, gimnazijos auklėtiniai taip pat pasieks puikių rezultatų.